A Felemelkedés Konferencia jegyzetei ~ Párizs, 2022. december

1. rész

Felemelkedés Konferencia ~ Párizs

Hervé Gaïa személyes jegyzetei, első nap

2022. december 3.

 

A Szerelem temploma ~ Versailles


Forrás: https://revolutionvibratoire-fr.translate.goog/conference-de-lascension-paris-2022-notes-personnelles-premiere-journee/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc

 

Volt szerencsém részt venni a Párizsban tartott Felemelkedési Konferencián, melyet Cobra tartott 2022. decemberében. Megosztom veletek a jegyzeteimet és néhány gondolatot a találkozóról. Ez az összefoglaló nem a konferencia beszámolója, és nem tükrözi pontosan Cobra szavait! Minden, amit itt leírtam, az én saját értelmezésem a szeminárium két napja alatt elhangzottakról. Kétségtelenül lesznek más hasonló beszámolók, nézzétek meg azokat is! A szemináriumon elhangzott információk és eszközök túlnyomó többsége már korábban is megjelent és beszámoltunk róla (különösen ezen a honlapon.) A cél itt nem az, hogy szenzációs dolgokat mutassunk be, inkább az, hogy segítsük a Föld előrehaladását, hogy a Fény visszafoglalhassa a bolygót.

Először is szeretném elmondani, hogy körülbelül 320-an vettünk részt ezen a konferencián, nagy arányban franciák és ázsiaiak (Japán, Kína, Tajvan, Malajzia), de természetesen a világ minden tájáról érkeztek emberek. Ez a fajta szeminárium egyben csodálatos találkozásokra is lehetőséget adott, ki tudja, talán még Lélekcsaládunk elveszett tagjaival is.

A konferencián részt vevő francia anyanyelvűeket kérem, hogy küldjék el nekem észrevételeiket és az esetleges helyesbítéseket.

Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy ezeken a konferenciákon nem lehet fényképeket vagy felvételeket készíteni, így minden írásbeli feljegyzéseken alapul. Nem tudtam megszerezni a konferencia képanyagát, de találtam néhányat Cobra publikációi között.


A párizsi konferencia első napjának délelőttje

2022. december 3.


Ahogy azt már megszokhattuk, a különböző energiák összehangolása érdekében ezeket a szemináriumokat összehangoló meditációval kezdjük: mindannyian Fényt lélegzünk be az egymást követő testeinkbe (fizikai, majd plazma, éteri, asztrális, mentális testünkbe), hogy utána ezt a Fényt kisugározzuk a különböző testeinkből mindenhová magunk körül.

A párizsi konferencia egyik kimondott célja az volt, hogy spirituális Fényt hozzunk Párizsba. A Párizsi örvényt 250 évvel ezelőtt aktiválták. Most újraaktiválódik, és szerepet játszik majd a bolygó felszabadításában.

Egy olyan képpel kezdünk, amelyet a Csillagok háborúja sorozat ihletett, és amely évtizedek óta inspirál minket:

 

"El kell felejtened mindent, amit valaha megtanultál."


A bevezetőben hallhattunk a programozás minden formájáról, ami a mátrixban történhet velünk: az implantátumainkról, a szüleinktől származó, vagy a generációkon átívelő programozásról, az iskola, a média, a társadalom programozásáról... Használjuk a józan eszünket, és legyen bátorságunk megkérdőjelezni önmagunkat.

És bekötött szemmel mindenki másképp látja az elefánt valóságát ebben a mátrixban a saját nézőpontja és a perspektíva hiánya miatt:


 Ez egy legyező... egy fal... egy kötél... egy fa... egy kígyó... egy tüske...


Másrészt az összes csillag, amit a bolygónkról szabad szemmel láthatunk, galaktikus léptékben elfér egy zsebkendőn:

 

Az összes csillag, amit éjszaka látsz, mind belefér ebbe a sárga körbe.

 

Ez természetesen a jól megkülönböztethető csillagokra vonatkozik, nem pedig a Tejútra, amit az éjszakai égen láthatunk és ami a galaxis számunkra.

Cobra megosztja velünk a fátylon túli élményét, amelyet egy orosz katonai repülőgépen, magaslégköri repülés közben szerzett: egy egyedülálló fotót is készített magáról a repülőgépen, amelyet itt természetesen nem oszthatok meg. Az elképzelés az, hogy lerántjuk a fátylat erről a bolygóról, hogy az emberiség beilleszkedhessen a galaktikus közösségbe és történelembe.

Különböző kozmikus ciklusok metszéspontjában vagyunk (amelyeket később részletezünk), és a világegyetem történetében is döntő jelentőségű válaszúthoz érkeztünk. A csillagok mozgásának megfigyelésével bizonyíthatjuk e pillanat fontosságát és különlegességét.

Megjegyzés: Ezen a ponton meg kell jegyeznem, hogy Cobra alapvetően kozmikus asztrológus is, így meglehetősen jó helyzetben van ahhoz, hogy mindezt elénk tárja.

Cobra ezután egy mozgó tórusz képét mutatja be, mert ebben az univerzumban minden élet egy tórusz alakú energiamezőn alapul. A világegyetem azonban még nem érte el az egyensúlyi állapotát, és a közelgő változás megváltoztatja a világegyetem fizikai törvényeit. A gravitáció és a Fény megváltozik.

Azt fogjuk tapasztalni, hogy a világegyetem tágulása megáll, a tágulás iránya megfordul, ebből kifolyólag minden törvény megváltozik. Ezután megmutat nekünk egy grafikont a vákuum metastabilitásról, és elmondja, hogy kvantumugrást fogunk tapasztalni:

 


Megjegyzés: Ez a diagram a top kvark tömege és a Higgs-bozon tömege közötti arányt ábrázolja (giga elektron Voltban), és azt, hogy a jelenlegi helyzet a metastabilitás állapota (sárga zóna), amely a stabilitáshoz (zöld zóna) fog vezetni minket.

Az álkvantumvákuum, amelyet ma ismerünk, meg fog változni a ránk váró eseményekkel.

Minden galaxisnak van egy Központi Galaktikus Napja, amely energiát küld az egész galaxisba.

Megjegyzés: ezt a pontot úgy illusztráljuk, hogy a szívveréshez hasonlítjuk.

Amit mi nagy Galaktikus fényhullámnak nevezünk, az valójában a galaktikus energia impulzusa, mint egy szívverés, és ez az impulzus egy evolúciós ugrást generál, és ez az, amihez eljutunk. A fénysebességen túli részecskék kibocsátása fog bekövetkezni.

A Föld ionoszférája elnyeli a tachyonokat. A Plejádiak kifejlesztettek egy olyan technológiát, amely 12 órás tachyonizáló folyamat révén koncentrálja a tachyon energiát. Cobra ezután bemutatja Tajvan szigetének térképét, melyen az Élet Virágának hálózatában elásott sok Cintamani kő helye látható.

Cobra felfedi egy új típusú, eddig soha nem forgalmazott kő létezését, amelyet galaktikus Cintamaninak nevez, és amely lehetővé teszi, hogy az ember újra kapcsolatba lépjen a Galaktikus Központi Nappal. Ez a kő állítólag egy, a galaxisunk szívében lévő csillagból származik, és rezgésszám tekintetében felülmúlja a Szíriusz csillagrendszerből származó, ma már klasszikusnak számító Cintamani követ. Ez a galaktikus Cintamani tudja lehorgonyozni a legmagasabb rezgést e bolygó felszínén.

Ha szeretnél egy galaktikus Cintamanit, küldj egy e-mailt Cobrának a cobraresistance@gmail.com címre.

Mivel Cobra tachyonizált tárgyakat kínál, megragadja az alkalmat a reklámra, és példaként egy rodonitot mutat, amely lehetővé teszi a traumák átalakítását.


Kérdés: mi a helyzet a plazma anomáliával? 

Válasz: Többnyire a bolygó felszínén van, és az összes elektromágneses berendezésünk táplálja.  

Kérdés: Mi a helyzet a Dreamland (Álomvilág) művelettel?  

Válasz: Ez a művelet titkos.


A ránk váró kozmikus változások természetesen láthatóak a végéhez közeledő nagy precessziós ciklus végén, de a kisebb ciklusok halmozódásában is megmutatkoznak, amelyeket később tárgyalunk.

Visszatérünk a galaktikus impulzus fogalmához, amely megfordítja a Galaktikus Központ mágneses terét. Cobra azt mondja, hogy ez az inverzió nagyon gyors is lehet, például 9-12 hónap alatt megtörténhet egy teljes ciklus. Amit a Galaktikus Központunkból megfigyelünk, az a múlt képe, és nem tükrözi a Galaktikus Központ jelenlegi tevékenységét.

 

Példa a Galaktikus Központ mágneses inverziójára


Ez az impulzus a Föld mágneses pólusainak megfordulását és általában egy nagy kihalási hullámot generál, körülbelül 12-13 000 évente.

Megjegyzés: Cobra ezután mutat egy grafikont, amelyet nem találtam meg, és amely azt mutatja, hogy a fajok legalább részleges kihalása körülbelül 12000 évente megtörténik. Emlékszem, hogy a következő dátumokat láttam: -60000 év, -72000 év, -84000 év, -96000 év. De ezek nem a földtörténeti idő 5 tömeges kihalásának dátumai, amelyekről általában beszélünk, és amelyek sokkal régebbre nyúlnak vissza.

Ez a galaktikus impulzus különösen nyilvánvaló a galaxis skaláris energiamezejében, és hatással van galaxisunk összes csillagára és bolygójára. Ez a változás már elkezdődött, és a Föld mágneses mezejének csökkenésében nyilvánul meg.

Az alábbi ábra a Föld mágneses mezejének ezt az előre jelzett összeomlását szemlélteti, amely valószínűleg 2025 körül fog megfordulni:

 

 

Ez az, amit a híres Suspicious Observers YouTube-csatorna is mond: https://www.youtube.com/@Suspicious0bservers

Cobra példaként az 1859-es napvihart hozza fel, amelyet Carrington-eseménynek neveztek el.

Megjegyzés: a Carrington eseményről itt esett szó:

https://revolutionvibratoire.fr/la-revelation-lapocalypse/ (e cikk írójának francia nyelvű műsora)

Link magyarul: https://hu.wikipedia.org/wiki/Carrington-esem%C3%A9ny

Mára a Föld mágneses mezejének 25%-át elveszítettük. A veszteség kezdetben lassú volt, de most már évente 1-2%-ot csökken. Példaként említi a 776-os évet is, amikor a Charlemagne esemény nagyon erős napvihart okozott. Ez a Nagy Károly által Európában bekövetkezett nagy geopolitikai változások éve volt, és amely egy nagy napkitörésnek felel meg.

Ezután mutat nekünk egy grafikont, amelyet nem találtam meg, és amely az x tengelyen a Föld mágneses mezejének összeomlásának esélyét, az y tengelyen pedig a mágneses mező tényleges csökkenését fejezi ki. Vannak olyan esetek, amikor ez a veszteség teljes és gyors, és vannak olyanok, amikor lassú és hiányos. Ha jól emlékszem, 2025-re 25% esélyünk lenne a Föld mágneses mezejének teljes elvesztésére.

Ha olyan napvihart tapasztalunk, amelynek a mágneses mezeje nulla a bolygó felszínén, akkor nem lesz semmi védelmünk, és minden elolvad a bolygó felszínén. Ez olyasvalami, ami már megtörtént, és amit a geológusok be is mutattak, amikor a sziklák megolvadtak a napenergia kitörése miatt. (A fordító megjegyzése: ha a napvihar következtében a Föld már instabil mágneses mezeje nullára csökken (összeomlik), akkor következik be mindez.)

A NASA és egy kínai Rover is találtak bizonyítékot az ilyen energiahullámokra a Hold felszínén, amely nagyon gyenge mágneses mezővel rendelkezik, és ez ciklikusan kapcsolódik a körülbelül 12 éves napciklushoz.

Amíg a mágneses mező erős, addig a kéreg és a köpeny között jó a tapadás. Ha azonban ez a mágneses mező összeomlik, akkor bekövetkezhet az úgynevezett kéregeltolódás: az egész kéreg egyként csúszhat a köpeny felszínén, ami a pólusok fizikai eltolódását okozná. Ez egy gigantikus, 1-2 mérföld magas cunamit eredményezne a bolygó felszínén.

A földkéreg elmozdulása: https://revolutionvibratoire.fr/la-revelation-lapocalypse/

A pólusváltásról: https://avilagtitkai.com/articles/view/a-fold-kopenye-alatt-aramlo-folyamatok-magneses-polusvaltast-eredmenyezhetnek

Ezután megmutatja nekünk a napciklus görbéjét az előrejelzések szerint: 2022 júniusa óta Dyson-gömbök helyezkednek el a Föld és a Nap körül, ezeket anyahajók alkotják, hogy megfékezzék Napunk megnövekedett aktivitását, és így a behatások korlátozásával egy kicsit több időt kapjunk az átmenetre.

Ezután megmutatta nekünk az előző ciklus egyenlítőjének térképét (egyesek ferde egyenlítőnek nevezik, ellenőrizni kell, hogy melyik precessziós ciklusról van szó.) Az előző ciklus egyenlítőjét az Istennő vonalának nevezték, és áthaladt Párizson, Libanonon, Szírián, fontos régészeti lelőhelyeken...

A libanoni Baalbek területén a Jupiter Templom több mint 100 tonna súlyú tömbökből épült. Még ma sem tudnánk így építkezni. Cobra a piramisokhoz hasonlítja, amelyeket kisebb tömbökből építettek.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Baalbek

Amerikától Európáig és Észak-Afrikáig van egy terület, ahol a régi egyenlítő környékén apró üveggyöngyök találhatók, amelyeket egy korábbi napvillanás hozott létre. A bolygó felszínén 2000 °C körüli hőmérsékleten keletkeztek.

A következő maximális naptevékenység 2025-ben lesz, így lehetséges, hogy ez lesz a következő napkitörés. Nem lehet biztosan megmondani, de 25%-os valószínűsége annak, hogy ez megtörténik. Cobra szerint a Fényerők 2025-öt célozzák meg, és mindent megtesznek azért, hogy ez akkor megtörténjen, az ehhez kapcsolódó védelemmel együtt.

Fordító megjegyzése: itt hozzátette azt is, hogy ez a 25%-os becslés csupán a tudományos eszközökkel mérhető jelenségeken alapul, de a dolognak vannak nem-fizikai vonatkozásai is. Illetve elmondta, hogy pusztán a fizikai jelek alapján 2037 körül 50%-os, 2049-re 75%-os, 2061-re 100% a pólusváltás valószínűsége.

Martin Armstrong közgazdász, civilizációs ciklusokat szimulált, és nagyon hasonlóak az előrejelzései, mint Cobrának. Mutatott nekünk egy 2025-re vonatkozó összeomlási görbét, amelyet nem találtam meg, de alább mutatok egy hasonló görbét 2032/33-ra vonatkozó összeomlással:Kérdés hangzott el azzal kapcsolatban, hogy Martin Armstrong 2032-re és nem 2025-re jósolta az összeomlást, mire Cobra azt válaszolta, hogy a 2025-ös összeomlás is Armstrong egyik forgatókönyvének része volt.

Az ábrán látható grafikonon az összeomlás előtti csúcsok tehát 1404, 1715 és 2024-nek felelnek meg.

Ezután áttérünk az asztrológiai részre. A bolygók keringése folyamatosan megváltoztatja a skalármezőket a Naprendszerünkben, és ez mindenre hatással van. A bolygók, sőt az aszteroidák (törpebolygók) is fontos befolyásoló szerepet játszanak.


Kérdés: Mindannyian megmenekülünk? 

Válasz: Az Esemény után lehetőségünk lesz arra, hogy anyahajókra teleportáljanak minket, hasonlóan Noé bárkájának történetéhez. Lehetőségünk lesz visszautasítani ezt a fizikai teleportálást, hogy megtapasztaljuk a fizikai testünk halálát e bolygó felszínén. Azonban kivételt képeznek majd a szupergonoszok, akiket a Galaktikus Központi Napba küldenek, ahol a lényegüket tekintve átalakítják őket. 

 

Az asztrológiai fényszögek szerint a Plútó jelenleg a Bakban áll, ami kedvező a korrupció leleplezéséhez. A Plútó azonban 2023. március 23-án belép a Vízöntőbe. Ettől a pillanattól kezdve a Plútó kétélű kard lesz, amely Fényt is hozhat, de lehetőséget is adhat arra a sötéteknek, hogy a világgazdasági fórumra gyakorolt befolyása révén megerősítse disztópiáját. A Plútó-ciklus vége általában drasztikus változásokat hoz az emberi társadalmakban.

Emellett a Halak jegyében áll a Neptunusz, amely megváltó erőt jelent. A Neptunusz a Kosban 2025-ben a spirituális cselekvésre helyezi a hangsúlyt.

A külső bolygók (Uránusz, Neptunusz és Plútó) szextilje elhozza az új korszak energetikai változásait.

Ezután két külső kisbolygót említ, a Sednát és a Hauméát. A Sedna a Plejádokkal való együttállásban kedvez a Plejádiak beavatkozásának. A Sedna pedig, mivel forgási ciklusa körülbelül a napéjegyenlőségek precessziójának fele, nagyon erősen kapcsolódik a Galaktikus Központi Naphoz, és így behozza az új kor energiáit. A Hauméa a Skorpióban felébreszti az egyénekben a jó értelemben vett okkultizmust.

https://hu.wikipedia.org/wiki/90377_Sedna

https://hu.wikipedia.org/wiki/Haumea_(t%C3%B6rpebolyg%C3%B3)

Törpebolygó: https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6rpebolyg%C3%B3

Cobra humorosan és hitelesen elmondta, hogy az alábbi grafikon az "élete grafikonja":
https://ellenallas1111.blogspot.com/2020/05/2025-portal.html

       "Ez a konfiguráció 2025-ben sokkal erőteljesebb lesz, mint 1504-ben volt, mert mind az Uránusz, mind a Plútó szextilbe kerül a Neptunusszal a csúcsponton, a Neptunusz pontosan a Kos csúcsán áll, a Plútó a Vízöntőbe lép, az Uránusz pedig az Ikrekben."

Tehát a 3 külső bolygó rezonanciamezeje lehetővé teszi az új reneszánszot, ahogyan az 500 évvel ezelőtt történt, de erőteljesebb módon. Ezt az új reneszánszot az internetnek tulajdonítja. 2025 első két negyedéve teljes asztrológiai változást hoz. Ez egy új ciklus elindítója.

Ez egybeesik a Szíriusz csillagrendszerben lévő hármas csillag (a hivatalos tudomány szerint kettős csillag) ciklusával is. A két csillag közötti maximális távolságban leszünk (45-50 éves ciklus), ami harmonikus rezonanciákat hoz létre a mi helyzetünkkel.

Tehát a csillagok értelmezéséből tudjuk, hogy valami nagyszerű dolog közeleg. Még ha a sötétség erői megpróbálják is késleltetni ezt a pillanatot, vannak sérthetetlen egyetemes törvények. Cobra megragadta az alkalmat, hogy tájékoztasson minket arról, hogy asztrológiailag a konferenciára választott hétvége volt az egyetlen reális lehetőség.


A párizsi konferencia első napjának délutánja

2022. december 3.


Az első nap délutánja a földi karantén alapjairól és felépítéséről szól. Vannak különböző rendkívül fejlett technológiák, amelyek ellenőrző mátrixot alkotnak, és megakadályozzák azt, hogy a pozitív erők beavatkozzanak.

A Föld történelme nem áll másból, mint háborúkból és erőszakból, de ez egyáltalán nem természetes. Valójában a fekete lyukak alkotják annak a sötét valóságnak az alapját, amelyben élünk. A negatív érzelmek a fekete lyukak miatt maradhatnak fenn.

Cobra elmagyarázza nekünk, hogy a negatív érzelmek esetében, valamilyen negatív érzelem lehet természetes jelenség, pl. a félelemreakció egy fenyegető veszély miatt, de ez nem tarthat tovább pár másodpercnél. Minden negatív érzelem, ami több mint 5 másodpercig tart, egyáltalán nem természetes jelenség. Ezt a fekete lyukak torzítása teszi lehetővé.

És ez a megállapítás minden síkra érvényes. Ezen a ponton leszögezi, hogy nem fog a fizikai síkról beszélni, különben az őrületbe kergetne bennünket...

Az átlagember számára a fekete lyuk egy nagyon nagy tömegű objektum a téridőnkön kívül. Szerinte a Húrelmélet az a kvantumelmélet, amely a legközelebb áll a valósághoz. Ezután vizuálisan is szemlélteti ezt nekünk egy nagy sál kifeszítésével. Megkér valakit a közönségből, hogy dobjon egy követ a sálra, majd a sál más-más részeire dobjon újabb köveket; ez nyilvánvalóan eltorzítja a sál sík, kifeszített felületét. Ez azt hivatott szemléltetni, hogy egy fekete lyuk hogyan deformálja és torzítja a tér-idő kontinuumot.

Húrelmélet: https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BArelm%C3%A9let 

Ez a szemléltető ábra különösen jó: https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BArelm%C3%A9let#/media/F%C3%A1jl:String_theory.svg 

Fordító megjegyzése: ez magyarázza a valóság rezgés alapú, különböző frekvenciákon rezgő sokdimenziós húrokon alapuló természetét.

A vákuum kvantumfluktuációi is tele vannak anomáliákkal, amelyek e mikro-fekete lyukak jelenlétének köszönhetőek. Egy szubatomi részecske valóban létrejöhet/előbukkanhat a vákuum kvantumfluktuációiból. (Fluktuáció: ingadozás, hullámzás, bizonytalanság.)

Szemléltető ábra:
Tehát ahhoz, hogy a Mátrixra hatni tudj, képesnek kell lenned a fekete lyukak kezelésére is. Ezután könnyebb lesz hatni a kvantummezőkre. Ezután elkezdi magyarázni a különböző típusú kvarkokat, ezt a módosított, nehezebb anyagot, a klasszikus fel- (up) és lefelé (down) irányuló kvarkokon túl:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Up_kvark

https://hu.wikipedia.org/wiki/Down_kvarkEzt a "ritka/furcsa" (strange) vagy top kvarkokból álló anyagot az Orion csillagképben található gigantikus részecskegyorsítókban hozták létre. Megmutatja nekünk a "ritka/furcsa" kvarkok "strangeleteknek" nevezett aggregátumainak kialakulási mintáját. Ezek a kvarkok képezik a strangelet és toplet bombák alapját, amelyek megakadályozzák vagy megakadályozták a Fényerők beavatkozását.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Strange_kvark 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Top_kvark

A Fényerők koncepciója az, hogy megváltoztatják a minket körülvevő kvantumközeg tulajdonságait úgy, hogy a „top” kvarkok ne tudjanak tovább terjedni, és így a toplet bombák pusztító ereje megsemmisül.

Ehhez az általa Mjölnirnek nevezett technológiát használják: egy kvantumágyút, amely megváltoztatja a kvantummező természetét. Ezt a technológiát ő valójában a játszmába gyökeres változást hozónak nevezi, egy olyan új leosztásnak, amely felborítja a meglévő Nash-egyensúlyt. 

További részletek a Thor pörölye technológiáról: https://revolutionvibratoire.fr/operation-mjolnir-marteau-de-thor-technologie-divulguee-dans-stargate-sg-1/

Cobra ezután egy többszínű, rezgő húr illusztrációját mutatja be, hogy szemléltesse a húrelméletet. Szerinte a fekete lyuk nem 3D-s objektum, hanem 11 dimenziós húrok összetett objektuma.

Megjegyzések: Ha megnézzük, mit mondanak a húrelméletről, a húrnak 10 dimenziós elemnek kell lennie (egy idődimenzió és 9 térdimenzió) ahhoz, hogy ez az elmélet megállja a helyét. Cobra itt 11 dimenzióról beszél, olyan indoklással, amelyek számomra ismeretlenek.

Ezt a Randall-Sundrum-modell írná le, amely a világegyetemet 4-nél több dimenzióval rendelkező térként modellezi. És ez a modell lenne az implantációs technológia alapja.

https://en.wikipedia.org/wiki/Randall%E2%80%93Sundrum_model

https://www2.sci.u-szeged.hu/fokozatok/PDF/Keresztes_Zoltan/ZKeresztes_PhD_dolgozat.pdf

Minden energiatestünkben mikro-fekete lyukak vannak. Így vágják el a kapcsolódásunk egy részét. Blokkolják az elménk egy részét. Ezután megmutatja nekünk azt a képet, amelyet mind azok, akik már részt vettek implantátum oldó meditációkon, jól ismernek, és amely az elsődleges implantátumok helyét ábrázolja a szemöldök és a köldök felett:
Ezek a fekete lyukak okozzák érzelmi reakcióink zavarát. A Fényerők megpróbálják megtisztítani ezeket a fekete lyukakat, ez az, amire Cobra azt mondta nemrégiben, hogy a Fényerők megtisztítják az implantátumainkat.

Furcsa dolgot hallottunk azzal kapcsolatban, hogy reptiliánok jöhetnek elő az így megtisztított fekete lyukakból. De a tisztulási folyamat végéhez közeledünk.

Ezután Cobra áttér a Hawking-sugárzás fogalmára, amely annak a ténynek az elnevezése, hogy egy fekete lyuk nemcsak magába szívni képes az energiát, hanem képes kibocsátani is, és így energiát kisugározva elveszíti tömegének egy részét, és itt van a képlet, amely a párolgás jelenségének időtartamát szemlélteti a fekete lyuk tömegének függvényében:
Egy videó ennek illusztrálására: https://youtu.be/Sz-tnYUqkC4

Magyar nyelvű: https://youtu.be/oOJ1fkBbLE8

Normális esetben egy fekete lyuk elpárolgási ideje olyan mértékű, hogy azt lehet mondani, hogy a gyakorlatban soha nem tűnik el. A sötét erők tehát úgy gondolták, hogy a fekete lyukak e tulajdonságára támaszkodva az örökkévalóságig uralkodhatnak.

A „t” a párolgási idő, és látjuk, hogy a nevezőben a fénysebesség 4. hatványa szerepel. Az ötlet, amit a Mjölniren keresztül valósítanak meg, az lenne, hogy játszanak ezzel a c (fénysebesség) tényezővel. Ha ezt a c tényezőt meg tudjuk szorozni tízzel (ami egyébként a hagyományos tudomány számára megváltoztathatatlan), akkor a fekete lyuk elpárolgási idejét tízezerrel osztanánk. Thor pörölyének technológiája ezt lehetővé tenné. Többé már nem az Einstein-Minkowski téridőben lennénk.

Megjegyzés: mi inkább Poincaré-Minkowski téridőről beszélünk.

A Fényerők ezzel a technológiával elpárologtatják ezeket a mikro-fekete lyukakat, és így képesek lesznek blokkolni a toplet bombák pusztító erejét.

 

Kérdés: Mennyi idő van még hátra a célig?  

Válasz: Nincs sok időnk hátra.

Kérdés: Hogyan tudunk ezen - a mi szintünkön - dolgozni?  

Válasz: Szakíts meg minden kapcsolatot a negatív emberekkel, és használd az Ibolya Lángot.

 

A Fényerők egy személyes Mjölnir-technológiát is fejlesztenek, de ez még nem készült el.

Ezután egy olyan képet mutat nekünk, amely a kvantumháttér fluktuációit ábrázolja. Nem találtam meg az általa használt képet, de találtam egy másikat, ami hasonlít hozzá:


A kvantumhab, a „vákuum” kvantumfluktuációinak képe.


Ezért lehetséges, hogy ebből a kvantumhabból szubatomi részecske keletkezzen (egy példa látható az ábrán.) Valójában minden anyagiság ebből a kvantummezőből jött létre. Ezután idézi az általa forgalmazott eszközt, a kvantumfluktuációs rezonátort (QFR), amelyet ezen a blogon (a jegyzet készítőjének blogja) már megvitattunk, és amely lehetővé teszi a kvantummező újrahangolását.Kvantumfluktuációs rezonátor


Amikor egy szubatomi részecske létrejön a kvantumvákuumból, fénykibocsátást okozhat. Ez a megzavart kvantumalap rendkívül veszélyes terep a Fényerők számára. Ráadásul azt is elmondja, hogy az univerzum legveszélyesebb bolygójáról van szó. A hajóik számára kockázatos ebben a kvantummezőben utazni, és mielőtt bárhol leszállnának, ki kell tisztítani azt.

Az eljövendő kozmikus változás az egész világegyetemet át fogja szervezni. Az ősrobbanásból származó ős-fekete lyukak mindmáig nem tudtak elpárologni.

Az, hogy a Föld a sötét erők utolsó bástyájává vált, az úgynevezett Orion-áldozat eredménye. Minden sötétség, amely az Orion-rendszerben jelen volt, ide, a Földre került. Megnyílt egy interdimenzionális portál ahhoz, hogy az összes hüllő lényt idehozzák. Ezt az eseményt követően a Fényerőknek körülbelül 5 évre volt szükségük, hogy felépüljenek és visszanyerjék erejüket.


Fordító megjegyzése: az 1996-os invázióról van szó. Addig a sötétek főhadiszállása az Orion csillagképben (ami nem egy csillagrendszer, hanem sok), a Rigel-rendszerben volt. Egy merész húzással föladták az addigi központjukat, és minden technológiát és entitást a Földre költöztettek. A Fényerőket mindez sokkolta.

A Fényerők körülbelül 20 évvel ezelőtt egy sereg anyahajót állítottak fel a Naprendszer körül. A bolygó földalatti része megtisztult. Geopolitikai események lesznek az első látható jelei annak, hogy a Fényerők beavatkozhatnak. Ez lesz a bizonyítéka annak, hogy a sötét erők elvesztették az irányítást.

Ezután visszatérünk a forrásban lévő víz fázisátalakulási diagramjához:Nyilvánvaló, hogy nem a víz forrása, hanem a bolygó felszínére beáramló energia forrássa fogja felfordítani a társadalmat. A bolygó felszínén lévő növekvő Kundalini energia kiszámíthatatlan helyzetet teremt.

Cobra hozzáférhetett volna egy kvantumszámítógép eredményeihez, de még ezek a legerősebbnek tartott számítógépek sem képesek kiszámítani a helyzet kiszámíthatatlanságát. Itt analógiába állítja az úgynevezett háromtest-problémával, amiben amint kettőnél több test van jelen, bármilyen számítási eszközökkel is rendelkezünk, nagyon hamar képtelenek leszünk megjósolni, hogy mi fog történni hosszú távon.
Megjegyzés: Philippe Guillemant a „The Physics of Consciousness” (A tudatosság fizikája) című könyvében a biliárdszimuláción keresztül foglalkozott ezzel a kérdéssel.

Csak egy dolog biztos: a konvergencia dinamikájában vagyunk. (Vagyis minden egy irányba tart.)

Amit mi mátrixnak nevezünk, az az összes olyan fizikai és nem fizikai technológia összessége, amelyet a fizikai világ és a tudatosság irányítására használnak. Példaként említi az elektromágneses hullámok, a skalártechnológiák, az ultra- és infrahangok, a reléantennák használatát... Például a 9-60 Hz közötti hangok hatással vannak az érzelmeinkre.

Fordító megjegyzése: a 9-60 Hz a nem hallható infrahangok felső tartományát és a hallható hangok legalacsonyabb frekvenciájú, legmélyebb tartományát jelenti. 

Adalék: https://hu.wikipedia.org/wiki/Infrahang#A_17_Hz-es_infrahanggal_v%C3%A9gzett_k%C3%ADs%C3%A9rlet

A nem fizikai technológiák még a fizikaiaknál is erősebbek. Cobra szerint érzelmeink 80%-a mesterséges eredetű.

A szerkesztő megjegyzése: Hogy lehetünk még mindig dühösek, amikor tudjuk ezt ?

Ami az Ellenállási Mozgalmat illeti, az utóbbi időben túlságosan is visszafogott volt. Mostanra a dolgok jobbra fordultak. Például a Sárgamellényes mozgalom egy kundalíni aktiválást követően indult, de ezt a mozgalmat az árnyék oldalról blokkolták. Az Ellenállási Mozgalom ma ismét aktív, különösen a Párizsi örvény újraindítása miatt. Szükség van arra, hogy újraaktiváljuk azt, ami 250 évvel ezelőtt aktiválódott (1775-ben, amiről a 2. napon újra beszélünk.)

Felfedezzük, hogy nagyon fejlett technológiák vannak a lábunk alatt.

 

Kérdés: Mi a helyzet Nassim Harameinnel, aki minden elemi részecskét fekete lyukként fog fel?

Válasz: Van jó és rossz is abban, amit mond.

Kérdés: Mi a helyzet az időutazással (Project Looking Glass)?

Válasz: Ez CIA dezinformáció.

 

A tisztességünket mindennél jobban meg kell őriznünk!

Cobra ezután az ATVOR technológiáról, a fényoszlop technológiájáról beszélt. Ezt a technológiát a Galaktikus Konföderáció fejlesztette ki, hogy segítse spirituális fejlődésünket és felemelkedési folyamatunkat. A 90-es évek óta használják, és azóta fejlesztéseken ment keresztül.

Az ATVOR technológiával, amikor a fényoszlopot segítségül hívod, valóban egy fényoszlop jön létre. A Galaktikus Konföderáció álcázott hajói a Mjölnirt és az Atvort is használják.

Megragadjuk az alkalmat, hogy egy konkrét gyakorlatot végezzünk, és behívjuk ezt a fényoszlopot. Ezt a szöveget mondtuk el: 

 

Felszólítom a Tiszta Fehér Fényoszlopot, hogy ereszkedjen le rám és formálódjon meg körülöttem.

Felszólítóm a Vagyok, Aki Vagyok Jelenlétét, megkérem a Vagyok, Aki Vagyok Jelenlétét, hogy csatlakozzon hozzám és egyesüljön velem.

 

A gyakorlatot követően Cobra arra kéri az egybegyűlteket, hogy mondják el tapasztalataikat.

 

Kérdés: Létezik fejlett meditációs módszer?

Válasz: Nem

Kérdés: A fekete lyukak magyarázatot adhatnak arra, hogy miért nyitott vagy zárkózott az ember?

Válasz: A fekete lyukak jelenthetik az egyik okot.

Kérdés: Mi a helyzet a brüsszeli Atomiummal?

Válasz: Az egy semleges épület.

Kérdés: Mit láthatunk ma a Galaktikus Központban? 

Válasz: A Galaktikus Központunk megfigyelésével visszamegyünk az időben, ma ennek a központnak a szerkezete változik. 

(Fordító megjegyzése: itt arról is szó esett, hogy ezért látják a tudósok fekete lyuknak a Galaktikus Középpontot, mert az a múltban valóban az volt, azóta viszont Központi Nappá fejlődött.)

Kérdés: mi a helyzet a Kínában még mindig alkalmazott lezárásokkal? 

Válasz: Cobra azzal kezdi, hogy ez irreleváns, de a kérdező részben átfogalmazza azzal, hogy a szárazföldi kínaiak szempontjából messze nem semleges.

Kérdés: Milyen típusú implantátumokra hatnak a Fényerők?

Válasz: Minden implantátumra.

Kérdés: Mennyi Istennői energiával rendelkezünk a bolygó felszínén?

Válasz: Majdhogynem nullával.

 

Ezután rátérünk az Én Vagyok Jelenlét kérdésére.

Az Én Vagyok Jelenlétünk mindig nagyon erősen sugárzik. Enélkül valójában halottak lennénk. Azt ajánlja, hogy naponta végezzünk egy újrakapcsolódási gyakorlatot. Ezzel aktiváljuk a tórusz mezőnket. Egy általam nem talált képi ábrázolást mutat nekünk, amely egy tórusz mezőt ábrázol, kettős örvényléssel: egy ereszkedő örvényt, amelyet „befelé irányuló örvénynek” neveznek, és egy felfelé irányuló örvényt, amelyet „kifelé irányuló örvénynek” neveznek, a középpontban egy csillaggal, amely az Én Vagyok Jelenlétünket szimbolizálja.

Ha elvégezzük ezt a kapcsolódást az Én Vagyok Jelenlétünkkel, szupravezetővé válunk, és a Felemelkedés idején az Én Vagyok Jelenlétünk, saját energiamezőnk, lesz az űrhajónk.

Sok téves és ostoba információ kering az interneten Ashtarról. Az Ashtar Parancsnokság fontos szerepet játszik a felszabadulásban és a bolygó felemelkedésében. Ashtar valóban létezik, és ő az, aki a legtöbbet segített nekünk. Cobrának személyes tapasztalata van arról, hogy Ashtar valóságos, de nem részletezi ezt.

Az ATVOR technológiát, amelyről beszéltünk, a bolygó evakuálására használják majd. Nem kell ellenállni az energiájának, különben a hajókra való feljutás kellemetlen lesz. Cobra egy olyan hajó képét mutatja be, amelynél egy fénysugár ereszkedik le a bolygó felszínére, aminek hatására a fizikai testek a hajó felé emelkednek.


Barbara illusztrációja, aki részt vett a konferencián

 

A szerkesztő megjegyzése: néhányan úgy vélik, hogy e kijelentés annak a bizonyítéka, hogy a nagy evakuálás valójában a sötétség egy fénynek álcázott terve, és ezért nem más, mint egy általános emberrablási terv...

Cobra új védelmi technikával fejezi be a napot: vizualizáljunk magunk köré egy kék fénybuborékot.


A Fény buboréka vegyen körül engem.

Fénye pajzsként védelmezzen minden negatív energiától.

És ez így van!


Ezután megkérte a résztvevőket, hogy adjanak visszajelzést erről a fénypajzsról. Egy megjegyzést követően úgy emlékszem, jelezte, hogy valóban 24 órás megfigyelés alatt állunk, de ez meg fog változni.


Kérdés: Mi a különbség e gyakorlat és az Ibolya Láng között?

Válasz: Ez a védelemről szól, az Ibolya Láng pedig a tisztításról.

Kérdés: Mi a hagyományos vagy klasszikus orvoslás jövője?

Válasz: Az Esemény után minden átalakul és tovább fejlődik.


2. rész

Felemelkedés Konferencia ~ Párizs

Hervé Gaïa személyes jegyzetei, második nap

2022. december 4.

 

 

 

Volt szerencsém részt venni a Párizsban tartott Felemelkedési Konferencián, melyet Cobra tartott ebben a hónapban. Megosztom veletek a jegyzeteimet és néhány gondolatomat a találkozóról. Ez az összefoglaló nem a konferencia beszámolója, és nem tükrözi pontosan Cobra szavait! Minden, amit itt leírtam, az én saját értelmezésem a szeminárium két napja alatt elhangzottakról. Kétségtelenül lesznek más hasonló beszámolók is, nézzétek meg azokat is. A szemináriumon elhangzott információk és eszközök túlnyomó többségét már korábban is közzétettük és beszámoltunk róla (különösen ezen a blogon). A cél itt nem az, hogy szenzációs dolgokat mutassunk be, inkább az, hogy segítsük a Föld előrehaladását, hogy a Fény visszafoglalhassa.

Ez a bejegyzés a konferencia második napjára vonatkozik.

A konferencián részt vevő francia anyanyelvűeket kérem, hogy küldjék el nekem észrevételeiket és esetleges helyesbítéseiket.

Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy ezeken a konferenciákon nem lehet fényképeket vagy felvételeket készíteni, így minden írásbeli feljegyzéseken alapul. Nem tudtam megszerezni a konferencia képanyagát, de találtam néhányat Cobra publikációi között.

A konferencia első napját összefoglaló műsor: (e cikk írójának francia nyelvű műsora)

 A párizsi konferencia második napjának délelőttje

2022. december 4.


Ahogy azt már megszokhattuk, az energiáink összehangolásához a napot egy ráhangoló meditációval kezdjük, ahol mindannyian Fényt lélegzünk be az egymást követő testeinkbe (fizikai test, majd plazmatest, étertest, asztráltest, mentális test), hogy ezt a Fényt sugározzuk ki a különböző testeinkből mindenhová magunk körül.

Közvetlenül ezután rövid kérdezz-felelek következik.


Kérdés: Hogyan horgonyozzuk le az Istennő energiáját?

Válasz: Ma délután beszélünk róla, de ehhez a szexuális energia (szex csakra) és a szívenergia (szív csakra) összekapcsolása a kulcs.

Kérdés: Honnan származik a Fényoszlop energiája?

Válasz: A Forrásból.

Kérdés: Mi a helyzet Lurkerrel?

Válasz: Könnyen felszámolható, nem nagy probléma.

Lurkerről itt olvashatsz: https://ellenallas1111.blogspot.com/2022/08/bolygoszintu-helyzetjelentes.html

Kérdés: A Galaktikus Cintamaninak milyen tulajdonságai vannak?

Válasz: Összeköt bennünket a Galaktikus Központi Nappal, így aktiválja a fejlődésünket.

Kérdés: Hogyan ássak el egy Galaktikus Cintamani-t egy tachyonizált kristállyal együtt?

Válasz: Ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a klasszikus Cintamani esetében, legalább 30 méteres távolságnak kell lennie a kettő között.

 

A Nagy Újraindítás (Great Reset) kifejezés a sötét erők közleményével vált divatos kifejezéssé. A valóságban a cabal ellopta és átvette tőlünk ezt a koncepciót. A Fényoldal már 10 éve beszél erről. A Nagy Újraindítás geopolitikai és csillagászati szükségszerűség. A múltbeli döntések miatt ez az újraindítás 2019 augusztusa óta biztosra vehető.

A sötétek erre a pandémiát használták fel. Különböző terveket hajtottak végre, és a világjárvány volt az, ami bizonyos mértékig működött. Ez a világjárvány részben a Fénymunkások felelőssége is, mert hoztak néhány ostoba döntést. Ezek a döntések olyan események láncolatát váltották ki, amelyek ehhez a világjárványhoz vezettek.

Hogyan omlik össze egy társadalom? Cobra az alábbi grafikon alapján elmagyarázza:


 

A szerkesztő megjegyzése: ezt a képanyagot már megosztottuk és kommentáltuk a következő cikkben: https://revolutionvibratoire.fr/loption-delta-du-plan-de-liberation-planetaire-est-ce-ce-qui- goes-behind-the-scenes/

A rendszer kezdeti válságokat és destabilizációt él át, majd látszólagos átmeneti stabilitást. Ebben az ütközőzónában külsőleg semmi sem változik, de a társadalom szövetébe vetett bizalom lecsökken. Ebben a pufferfázisban a társadalom intelligensebb tagjai megértik, hogy valami nincs rendben: egyre inkompetensebbek, és pszichopaták kerülnek hatalomra. Azért jönnek, hogy élvezzék a hírnév 5 percét.

Ebben a pufferfázisban vagyunk. Ott volt a világjárvány okozta sokk, majd az ukrajnai háború okozta sokk. A nagy ébredés, amit most tapasztalunk, nem történhetett volna meg 2000 évvel ezelőtt. Akkoriban csak egy barbár invázió kellett volna ahhoz, hogy elpusztítson mindent, ami megértést és felszabadulást hozhatott volna számunkra.

Már repedések vannak a Mátrixon, és minél inkább növeli a cabal a társadalom feletti ellenőrzést, annál kevésbé tudják, hogy a társadalom hogyan fog reagálni, mivel a rendszer metastabil helyzetben van. Minden kiszámíthatatlan, és a Fényerők készen állnak a beavatkozásra, amint a feltételek megfelelőek lesznek.

A szerkesztő megjegyzése: A metastabilitás olyan állapot, amely látszólag stabil, de zavar hatására gyorsan átvált egy stabilabb vagy instabilabb állapotba.

De az egyenlet nagyon összetett, és a Fényerők nem hibázhatnak. Ez az oka annak is, hogy ez az ügy ennyire elhúzódik. Amikor elérjük a súlyos összeomlás állapotát, a Fényerők be fognak avatkozni.

Cobra egy új grafikonon mutatja be a válság előtti társadalom modelljét, amely a társadalmi nyomás és a válságok hatására forradalmi pályára kerül. A forradalmi helyzet küszöbének átlépése nagyon különböző állapotokhoz vezethet: lábadozáshoz, nagy fokú instabilitáshoz, teljes összeomláshoz. Sok lehetséges útvonal van, és a Fényerők gondoskodnak arról, hogy a felszíni lakosság számára a legkevésbé rossz következzen be.Erről bővebben: https://hungarian.welovemassmeditation.com/2020/03/a-tajpeji-felemelkedes-konferencia.html

Hamarosan elérjük azt a pontot, amikor a lakosság kritikus tömegének elege lesz. Mivel súlyosan beprogramoztak bennünket, mélységesen meg fogunk döbbenni. A valósággal való erőszakos szembesüléssel kell megbirkóznunk, hiszen egy olyan világban éltünk, ahol a hazugság volt a törvény.

A világjárvány érdekes modellezés volt a Fényerők számára abból a szempontból, hogy tanulmányozhassák a sokkra adott emberi reakciónkat.

Igaz, hogy a Cobra már tíz éve folyamatosan erről az átmenetről beszél, de a sötét oldal sokkal erősebbnek bizonyult, mint azt bárki is gondolta volna. Az emberek nincsenek erre felkészülve, és nem is lesznek készen rá. Nem lehet felkészülni arra, ami jön, azok után, amin keresztülmentünk. Szembe kell néznünk vele, mert kifutunk az időből. A Galaxis nem vár ránk sokáig. Fontos, hogy az új helyzetben továbbra is jól összehangolódjunk, utána úgyis sokkal jobban és sokkal szorosabban fogunk kapcsolódni.

 

Kérdés: A Fénymunkások mélyen traumatizáltak, mit tehetünk?

Válasz: Az Esemény előtt meg kell találniuk a belső útmutatásukat és keressék fel a lehető legjobb terapeutákat. Az Esemény után sok segítséget kapnak majd.

Kérdés: Milyen szerepet játszanak a Tachyon Kamrák az evolúciónkban és a földönkívüli lényekkel való találkozásunkban?

Válasz: Magasabb rendű lények segítenek nekünk a Tachyon Kamrában, például a Plejádiak.

Kérdés: Hogyan tudnánk jobban együttműködni nemzetközi szinten?

Válasz: A FÉNY az egyetemes nyelv. Ezt kell használnunk. Ez a kulcs!

Kérdés: Hogyan lehet a fekete lyukakon dolgozni?

Válasz: Az implantátumok feloldásán kell dolgozni.

Az implantátumokról:  https://hungarian.welovemassmeditation.com/2020/05/hasadas-matrixon-az-implantatumok.html

Kérdés: Mikor érjük el azt a kritikus tömeget, amely elvezet az említett káoszhoz?

Válasz: Mindannyiunknak be kell teljesítenünk a küldetésünket. Egy Fénymunkás átlagosan a kapacitásának mindössze 10%-ával dolgozik, és csak nagyon kevesen lépik túl az 50%-ot. Egyénileg is lehet valaki kulcsember, ha tudja, hogyan használja ki a teljes potenciálját.

Kérdés: Miért az Eiffel-torony közelében rendezték meg a konferenciát?

Válasz: A különböző lehetőségek közül a jelenlegi a legmegfelelőbb az összes közül.

Kérdés: Miért folytatja a cabal ugyanúgy a tevékenységét, ha tisztában van a pólusváltással?

Válasz: A cabal nem racionálisan, hanem a traumáiból cselekszik.

 

Térjünk vissza a Resethez. A Nagy Újraindításnak tehát két változata van. Van a Világgazdasági Fórum (WEF) verziója, amelyről a média is beszámol: „nem lesz semmid, de boldog leszel.” Illetve a Fényerőknek van egy másik verziója. Ez a két változat ütközik. Ám a fizikai törvények és a termodinamika második törvénye miatt a Fény fog győzedelmeskedni. E törvény körül sok a félreértés.

Az entrópia definíciója helytelen, mert fordítva értelmezik. Nincs olyan, hogy zárt rendszer, a Világgazdasági Fórum mégis ezt szeretné elérni. Hőszivattyút akarnak fenntartani, hogy növeljék az entrópiát (rendezetlenséget) és kiszolgáljanak egy kisebbséget. Feudális társadalmat akarnak létrehozni. Minden rendszer természetesen egyensúlyra törekszik. A mi esetünkben az Árnyék rengeteg energiát fogyaszt, hogy megpróbálja fenntartani az egyensúlyt.

A rendszer már nem zárt, a fekete lyukak elpárolognak, kapunk kívülről információt, és ezt a folyamatot nem lehet megállítani. Ráadásul minden összetett, és a testünknek mindig lesznek olyan részecskéi (nem határozta meg, hogy a fizikai vagy finom testnek), melyek kapcsolatban állnak az Ashtar Parancsnoksággal.

A Világgazdasági Fórum digitalizálni akarja a társadalmat, és ezt az okostelefonok használatával kezdte. Azt akarják, hogy minden tranzakciónk a mobiltelefonon keresztül történjen, hogy mindent ellenőrizhessenek és kémkedhessenek. Mindez azonban sérülékeny. Az Ellenállási Mozgalomnak vannak a világ legjobb hackerei, akik szó szerint bármit képesek feltörni. Ha eljön az ideje, meg tudják tenni.

A digitális valuta nem fog működni. Még a blokklánc is feltörhető. A kvantumszámításon alapuló pénzügyi rendszer is feltörhető. Ezt úgy is meg lehet csinálni, hogy megváltoztatják a rendszerben lévő részecskék összefonódását, és még csak nem is fogják tudni, hogy feltörték a rendszert.

A termodinamika második törvényének helyes alkalmazásával minden ki fog egyenlítődni.

Azt akarják, hogy tudatunkat elnyeljék a mobiltelefonok, és hamis valóságba taszítsanak minket.

1971 augusztusa óta az amerikai dollárt már nem fedezi arany. Így rengeteg adósság keletkezett. Csendben a háttérben azonban a rendszer még mindig aranyfedezetű. A központi bankok tudják, hogy ha minden összeomlik, akkor újra létrehozhatnak egy aranyalapú rendszert. Természetesen ezt nem hozzák nyilvánosságra.

A központi bankok még az aranyat is titokban gyűjtik. Kína ezt egy kicsit kevésbé titkosan teszi, India pedig ékszereken keresztül csinálja ugyanezt. A Fényerők ezt az aranyat, valamint a nem-hivatalos aranyat fogják használni, egy átmeneti pénzügyi rendszer létrehozására.

Az Esemény utáni új pénzügyi rendszer az aranyon, az emberiségtől ellopott eszközökön, a blokkláncon és a kvantumszámítástechnikán fog alapulni.

Igaz, hogy sokan közülünk már erre a visszaállításra (reset-re) várnak, de ez a jövő... A mostban kell lennünk. A jövő könnyű lesz. Ha most cselekszünk, felgyorsíthatjuk a folyamatot. Nem szabad várakozni! Kevés ember tesz ténylegesen valamit az életével, rajtad múlik, hogy mit akarsz!

Cobra megjegyzi, hogy ő is elfáradt, mégis ő kezdeményezte ezt a konferenciát. Ehelyett otthon fekhetne az ágyában. Ahogy a résztvevők is vették a fáradtságot, és eljöttek.

A pénzzel kapcsolatos megszállottságunk az oka, hogy irányítanak bennünket. Minden direkt szándékkal történik, hogy ne legyen elég. A valóságban ezért éppen csak annyi van, hogy a mátrixot működésben tartsuk. De az élet célja nem a pénz. Az igazi célunk az  Életfeladatunk.

Vannak gyémántból készült csillagok! Ne legyünk a kis ékszerek megszállottjai. Az arany drága, de vannak arannyal teli aszteroidák. Új szemszögből kell gondolkodnunk!

Majd mutat egy grafikont, amely azt bizonyítja, hogy a boldogság megvásárolható: ha több pénzünk van, akkor általában boldogabbak vagyunk. Valójában azért, mert több pénzzel több dolgot tehetünk. Több lehetőség adódik a cselekvésre. De fontos a pénzt magasabb célokra használni. Vannak nagyon gazdag emberek, akik tanácstalanok, és vannak szegények, akiknek sok kreatív ötletük van.


Az x-tengelyen az éves jövedelem, az y-tengelyen az elégedettségi skála látható a főbb országok esetében


Az Eseményt megelőzően pénzt adnak ki bizonyos Fénymunkásoknak. Azok számára, akik nagyon elkötelezettek a küldetésük iránt. Saint Germain mester azon dolgozik, hogy ez lehetővé váljon!

A szerkesztő személyes megjegyzése: az ilyen jellegű információ hozzájárulhat ahhoz, hogy beindítsa a fantáziánkat e kérdés körül, és tétlenségre, várakozásra hajlamosíthat...

Az biztos, hogy a pénzhiány akadályozza a Fény projekteket. Azért is van nagy szegénység, mert a tudatossági szintekben túl nagyok a szakadékok. Az emberiségnek sok gyógyulásra és segítségre van szüksége.

 

Kérdés: Használható-e a Mjölnir technológia az implantátumok feloldására?

Válasz: Még nem. Az egyedi Mjölnir technológia néhány hónapon belül elkészül.

Kérdés: Hogyan tudják megtartani az egyensúlyt a Fényharcosok?

Válasz: Az emberiség nagy tömege két befolyásoló csoport kezében van, az egyik oldalon a cabal, a másikon a Fény harcosai. Emellett a naptevékenység is folytatódik. Meg kell tartanunk a Fényt, és el kell kerülnünk a traumatikus összeomlást. A legtöbben túl fogják élni!

Kérdés: Cobra, visszatérsz Franciaországba, hogy sugárbeavatásokat adj?

Válasz: Nem, ez nincs tervbe véve.

Kérdés: Van különbség a klasszikus Cintamani és a galaktikus Cintamani kő elásásának módja között?

Válasz: Nincs.

Kérdés: Az energiaválság miatt fennáll a Nyugat összeomlásának veszélye. Miért nem szabadulhat fel ingyen energia?

Válasz: Az Esemény után elérhetővé válik. Ez csak egy nyitott rendszerben válhat valóra. Először a skaláris rendszerből kell kiszabadulni.

 

A bekövetkező változás egy embercsoport szándékának megnyilvánulása. Ezt már régóta vizualizáljuk. Minden, amit ebben a materializált világban látunk, emberek kis csoportjainak (megjegyzés: a hatalommal rendelkezők, akár pozitív, akár negatív értelemben), múltbeli tetteinek, és döntéseinek eredménye.

Az, hogy mit fogunk megtapasztalni, már eldőlt, és a magasabb síkok és a mi fizikai valóságunk közötti féreglyukakon keresztül fog megnyilvánulni. A szándék megszűnik egy olyan csoportban, amely nem összpontosít. A szándéknak következetesnek és erősnek kell lennie ahhoz, hogy a valóságban is megnyilvánuljon. Egy erős gondolat energiaörvényt hoz létre, amely féregjáratot hoz létre, míg végül megnyilvánul az anyagban.

Cobra ezután a következő képet mutatta meg nekünk (lásd a fordítást a képaláírásban):

 

Minden gondolat, minden cselekedet hullámokat kelt a tudatosság e végtelen mezején. Sokkal hatalmasabbak vagyunk, mint ahogy el tudjuk képzelni.

 

Általában nem hiszünk a saját erőnkben, és kevesek azok akik igazán változtatni akarnak. Látni fogjuk, hogyan változtatta meg Franciaország a történelem menetét, nagyon kevés emberrel 250 évvel ezelőtt. Viszont valódi lehetőség van a kezünkben! Ha a Fényharcosok nagy csoportjában vagyunk, és ugyanazt akarjuk, akkor megrajzoljuk az idővonalat!

Itt Cobra megmutatja nekünk az alapvető képletet:


 

SZÁNDÉK + CSELEKVÉS = VARÁZSLAT!

 

Ki kell tartani a szándékunk mellett egészen a megnyilvánulásig. Néhányan 80%-nál megállnak, és törlik a szándékukat, ami törli a megnyilvánulás lehetőségét.

Ezután rátérünk az arkhónokkal kötött lélekszerződések felbontásának kérdésére.

 Most a szerződések érvénytelenítésének gyakorlatát végezzük. Elmondjuk az alábbi szöveget háromszor egymás után (vagy le is lehet írni 3x.)

 

Elsődleges Szerződések Felbontása


A Vagyok, Aki Vagyok nevében, az Isteni Lélek Jelenlét, Aki Vagyok nevében, a Fény összes Felemelkedett Lénye nevében, a Galaktikus Központ nevében

Elrendelem és parancsolom, hogy töröltessék el és semmisüljön meg minden múltbéli, jelenlegi és jövőbeli szerződésem és megállapodásom, melyek lényem bármely része
és a sötét erők között köttettek.

Minden ilyen szerződés és megállapodás és azok minden következménye mostantól teljes mértékben törlődnek a valóságomból.

Mostantól szabad vagyok, teljes lényem összes karmája is törlődik. A Fény szabad, szuverén lénye vagyok, mostantól az örökkévalóságig.

ÍGY LEGYEN, ÉS ÍGY VAN!
ÍGY LEGYEN, ÉS ÍGY VAN!
ÍGY LEGYEN, ÉS ÍGY VAN!

A FÉNYBEN VAGYOK!
(mondd ki vagy írd alá a nevedet)

 

Majd visszatérünk a kvantumfizikához.

A fizikai valóság a kvantumhab eredménye. Szándékunk befolyásolja ezt a kvantumhabot. Ezt nevezik hullámfüggvény-összeomlásnak. A kvantummező mindenütt ott van körülöttünk. A fókuszálás növeli annak valószínűségét, hogy valami megnyilvánuljon.

A szerkesztő megjegyzése: A kvantumhullámfüggvény „összeomlása” (vagy dekoherenciája) kifejezést használják annak leírására, ami ilyenkor történik. A mérés hatására ugyanis a kvantumhullám (amely általában több pozíciót és sebességet is megenged) meghatározatlan módon összeomlik a meghatározott értékek felé.

Az „engedd el” a kvantumhabtól való elszakadás, a gyakorlati tanácsok pedig a kvantumfizikán alapulnak. Cobra ezután különböző rezgések különböző frekvenciákkal keveredő mintázatát mutatja meg nekünk. Ez egy ehhez hasonlít:

 

 

Nem leszünk képesek azonnal megváltoztatni az összes rezgést, de a szándékunk arra fog irányulni, hogy átrendezzük a kvantummezőt. A kvantummező követni fogja a harmonikus szándékainkat. Ez az alapja a szakrális geometriának is, rezonanciamezőt hoz létre a kvantummezőben.

Az ábrán látható példában a legkisebb és legközvetlenebb rezgés módosítására összpontosíthatunk, nem célszerű túl gyorsan a nagy problémára koncentrálni. A frekvenciák összehangolása fokozatosan fog megtörténni.

A reneszánsz kori olasz Palmanova (lásd az alábbi ábrát) a Szakrális Geometria elvei szerint épült város. Párizs központja az egyiptomi Luxor templom mintájára épült. Ez az oka annak, hogy a németek a második világháborúban, a kvantumtér-rezonancia miatt, nem tudták elpusztítani Párizst. Ez a tudás többnyire elveszett.

 

 

Kérdés: Változtak-e az Ji csing szimbólumai?

Válasz: Nem.

Kérdés: Az implantátum oldási gyakorlat eltávolítja a fekete lyukakat?

Válasz: Igen!

Kérdés: A felhőhajókról Japánban

Válasz: Egyre több jelenik meg, hogy felkészüljünk az átállásra, mint minden felhőhajó esetében.

Kérdés: Mennyire elterjedt ez a Galaktikus Prófécia?

Válasz: Már évmilliók óta ismert. Ez egy látomás, amely az Orionban lévő sötétség megteremtése után született. A Galaxisban és az egész Univerzumban jól ismert. Az egész világegyetem segít és közreműködik abban, hogy ez a prófécia valóra váljon. Az univerzumban minden lénynek része van ebben a felelősség vállalásban.

 

A párizsi konferencia második napjának délutánja

2022. december 4.


Most a nagy Galaktikus Fényhullám spirituális szemszögét tárjuk fel. Ez a nagy galaktikus hullám nem terjeszkedik a galaxis skalármezejében, hanem az egész galaxisban megjelenik (nem terjed.) És ez nem csak a mi galaxisunkra igaz. A galaktikus szeretetmező eláraszt minket. Az anomália az, ami megakadályozza, hogy eljusson hozzánk. Ha elég fekete lyuk tisztul ki, akkor képesek leszünk érezni ezt az energiát.

 

 

 

Ez az Istennő energiájának visszatérése. A neolitikus kultúrában ez az Istennői energia még jelent volt.

Cobra ezután megmutatja nekünk a régi egyenlítő térképét az előző pólusváltás előtt. Atlantisz idején sok templom volt. Ezt követően néhány tradíció még folytatódott.

Az első arkhónok 5000 évvel ezelőtt érkeztek, és mindent elpusztítottak. 5000 évnyi sérülést éltünk át, és szinte mindent elfelejtettünk. Most már emlékeznünk kell. A valódi történelmet kitörölték. Segíti az emlékezést, ha meglátogatjuk ezeket az ősi helyszíneket. Ezek az emlékek a Felsőbb Énhez való kapcsolódással fognak visszatérni.

Isis Astara kultuszát visszaállították, és nagyon aktív volt az ókori Egyiptomban, az ókori Rómában, a reneszánszban és a tizennyolcadik században. De néhány ember nem volt elég tiszta ahhoz, hogy megtartsa a Fényt.

Ezen a ponton Cobra felkérte a világ különböző Rózsa Rendje csoportjainak vezetőit, hogy jöjjenek a színpadra. Egy körmeditációt végeztünk. Az Istennő esszenciáját a fejük fölött vizualizálták, és segítségül hívták Íziszt, hogy lépjen be a testükbe és az energiamezőjükbe. Behívták az energiamezőjükbe, hogy légzés segítségével egyesüljenek, hogy magukba fogadják a jelenlétét, majd kisugározzák maguk köré ezt a jelenlétet.

Kéri, hogy vezesse a bolygón lévő összes csoportot, hogy jelenlétét a bolygó felszínére hozzák. Cobra megkér mindenkit, hogy vizualizálja az energiájának áramlását, és mindenki megkapja Isis Astara áldását.

Cobra emlékeztet minket arra, hogy a Rózsa Rendje csoportoknak rendszeresen (hetente, két hetente), ugyanott és ugyanakkor kell találkozniuk, mivel ez egyfajta ritmust teremt. Ha valaki jó kapcsolatot ápol a Felsőbb Énjével, akkor az átadott protokollok mellett, vezettetését követve, más gyakorlatokat is végezhet.

Az elmúlt két évben a cabal Istennői energia (a lágy és gondoskodó aspektus) elleni támadásainak tanúi lehettünk. A kozmikus egyensúlyhoz az energia mindkét aspektusára szükség van, a keményre és a lágyra. Ugyanez a helyzet a fizikai síkon is. Az Istennő energiája fizikai szépséget hoz. A cabal azon mesterkedik, hogy a modern művészet és a modern építészet révén mindent elcsúfítson.

Vissza kell hoznunk a szépséget. Cobra ezután olyan arcok szinte tudatalatti görgetését mutatja be (mikor egyik arc átalakul a másikba), amelyek a magasabb jelenlétet különböző reneszánsz arcokon keresztül fejezik ki.

 

 

Ezután először beszél arról, hogy a Rózsa Rendje következő lépése az lenne, hogy Istennő templomokat hozzanak létre. Ezeket azok tudják megvalósítani, akiknek valódi összeköttetésük van ezzel az energiával. Hangsúlyozza, hogy ezek nem olyan templomok, mint ahogyan azokat ma ismerjük. Ez egy olyan nyilvános tér (ami lehet akár egy szoba is), amely az Istennő energiát a nyilvánosság elé tárja. Használnunk kell a művészetet (ének, tánc, képzőművészet, stb.), és nyilvánossá kell tennünk e helyet olyan programokkal, mint például felolvasások, beavatások, meditációk stb. Újra templomokat kell építenünk!

Ma már csak egy van Angliában, a nevét nem árulja el. Régebben több száz volt. Aki érzi ezt a kapcsolatot az Istennő energiájával, az elkezdheti ennek megvalósítását!

Megjegyzés: Nem találtam meg az illusztrációt, amit Cobra mutatott, és amely egy Istennő templomot ábrázol a Földközi-tenger partján. Ezt az elképzelést azonban egy régi metszettel illusztrálom, amely egy Vénusz-templomot ábrázol, mielőtt a Vénusz-szobrot eltávolították volna Kis Trianonban, és egy férfi Szerelem szobrával helyettesítették.Kérdés: Trump és Putyin a jó vagy a rossz oldalon állnak?

Válasz: Ezt a saját megítélésetekre bízom.

Kérdés: Isis -Cobra egykori társa- után lesz hetedik Főpapnő a bolygón?

Válasz: Úgy tűnik, nem.

Kérdés: Miért választották a sötét erők a Földet főhadiszállásuknak?

Válasz: Mivel sok csillagkapu van a közelben, a Földnek sok olyan tulajdonsága van, ami jó befektetési célú ingatlanná teszi.

Kérdés: Mi a teendő az olyan „fénymunkásokkal”, akik az sötétek kezére játszanak?

Válasz: Kerüld el őket.

Kérdés: A Cintamani kő medálként vagy meditáció közben is hordható?

Válasz: Igen!

Kérdés: Támogatja-e a Dreamland működése a templom projektet?

Válasz: Igen, és természetesen szükség van pénzre, de nem kellene megvárnunk az újraindítást, hogy ebben előre léphessünk.

Kérdés: Mi a helyzet a szakrális szexualitással az Istennői energiák visszatérése érdekében?

Válasz: A szent szexuális energia a bolygó felszínén a legtöbbet manipulált energia, egyben a legerősebb is, és a kundalini energia egyik aspektusa. A szexualitásnak meg kell gyógyulnia a nőkben, hogy magasabb szintre léphessenek a Rózsa Rendjében. Ez az átalakulás egyik kulcsa. Cobra úgy tűnik, szinte észrevétlenül viccelődött azzal, hogy a Plejádiak majd gondoskodnak erről...

Kérdés: Hogyan tehetjük a szerződésbontási gyakorlatokat erőteljesebbé?

Válasz: Például úgy, hogy különleges helyeken végzitek vagy leírjátok.

Kérdés: Mi az a Pleroma?

Válasz: Ez a gnosztikusok elnevezése a Galaktikus Központi Napra (ez az egyetlen alkalom az előadásban, amikor Cobra a gnosztikusokra hivatkozik.)


A probléma a Fénymunkásokkal, a Rózsa Rendjével, és mindenhol az, hogy az emberek egymás ellen harcolnak. Ennek oka lehet az alsó 3 csakrához való hüllőszerű kötődés.

Megjegyzés: mivel egy kis rajz jobb, mint egy hosszú beszéd, Cobra megmutatja a következő rajzot, amely David Icke „A legnagyobb titok” című könyvében található:

 

Ember egy reptiliánnal


Több milliárd hüllő van körülöttünk. Amikor a Fény megtisztítja a fekete lyukakat, a fekete lyukakból hüllők emelkednek ki. Egy emberre egy hüllő jut, ezért meg kell próbálnunk megőrizni az akaratunkat, mert eltúlozzák a negatív érzelmeinket. Ha tudatosabbak vagyunk, csökkenthetjük ezt a hatást. A fejlettebbek kikerültek ezekből a konfliktusokból, a hüllő frekvenciából. A hüllők drámákat rendeznek, mielőtt eltűnnének...

Be vagyunk kötve a Mátrixba, és az emberek többsége ragaszkodik is hozzá, és ez az egyik oka annak, hogy ilyen sokáig tart ez az egész. Néhányan még az ebből való kiugrást is megtagadják. De mindegy is, a Fény minden mátrix technológiát kikapcsol az Esemény idején (televízió, internet...) A közösségi hálózatok nem fognak többé működni, kivéve talán a személyes üzenetküldést. Egy résztvevő a Tiktokról kérdez, mire Cobra reagál: nem, a TikTok biztosan nem fog működni! :)

Nem elég tisztában lenni a Rothschildokkal. A Mátrixból való kilépés nem csak a 2012Portal blog olvasásáról szól. Ezt a változást teljes mértékben meg kell valósítanunk. Ki leszünk kényszerítve a Mátrixból. Nem mi vagyunk az egyetlenek, akiknek elegük van. Az egész világnak elege van, az állatoknak, a Felemelkedett Mestereknek... de a galaxis egyelőre visszatartja a tüsszentését!

Kicsit olyanok vagyunk, mint az alkoholisták, akiknek át kell esniük egy méregtelenítési folyamaton, és lesz ebben egy úgynevezett terápiás szükségállapot.


Kérdés: Hogyan kapcsolódhatsz le a Mátrixról, ha dolgozol?

Válasz: Meg kell őrizned a tisztességedet, és más szemszögből kell nézd a munkádat.

Kérdés: Válhatnak-e a létrehozott Istennő templomok a Fény Szigeteinek helyiségeivé?

Válasz: Igen, ez lehetséges.

Kérdés: Mi az oka annak, hogy az állatok elkezdtek körbe-körbe járni?

Válasz: A Föld mágneses mezeje csökken, és nem csak a pólusoknál. Az állatok a Föld mágneses mezejét használják a tájékozódáshoz, és ha ezt elveszítik, elkezdenek körbe-körbe forogni.

Kérdés: Hol kellene létrehozni Istennői templomot Kínában?

Válasz: Bárhol létrehozhatod, ahol érzed, hogy szükség lenne rá. Ám Kínában a hatása nagyon csekély lesz.

Ezután két kérdést tesznek fel, de válasz nem érkezik rá: Hol lesz a következő Cobra Konferencia? A világ melyik országában a legelégedettebbek szexuálisan a nők?

Kérdés: Vannak nemzetek feletti szervezetek, mint az ENSZ, WHO? Hogyan tudjuk rávenni a Fénymunkásokat, hogy egyesüljenek?

Válasz: Igen, jó lenne, ha országokon túli találkozókat tartanánk (a regionális találkozók kifejezést használta.)

Kérdés: Beszélnél a Felemelkedési tervről és a 2025-ös portálról?

Válasz: Mindenki egyénileg fog felébredni. Aki képes megtenni ezt a kvantumugrást, az részese lesz.

Kérdés: Hogyan működsz együtt a Lélekcsalád kapcsolataiddal?

Válasz: Foglalj repülőjegyet!

Kérdés: Miért használja az Ízisz nevet, ami egy név a sok közül?

Válasz: Valójában ugyanarról a lényről beszélnek más kultúrákban. Ízisz az egyik neve, de más kultúrákban más neveken volt ismert: Astara is pl. egy ilyen név, szintén Íziszt takarja.


A tizennyolcadik század a történelem egyik legfontosabb évszázada volt. A Felemelkedett lények ebben az időben teremtették a legtöbb kapcsolatot a Fénnyel, mert tudták, hogy utána a sötét oldal keményen lecsap. Közel 100 éve élveztük a Neptunusz-Plútó háromszög harmóniáját, és ez nagyon ritka. Ez az egész tizennyolcadik században így volt.

Párizst emiatt a Fény városának is nevezik. Párizs és Ízisz között szoros a kapcsolat. Párizsban két ősi templom van, a Notre-Dame kriptája és egy másik 2 km-re nyugatra (megjegyzés: nem adta meg a pontos helyet.) A misztériumok Párizsba kerültek, de soha nem vesztek el. A 16. században egy párizsi templomban még volt egy Ízisz-szobor, amíg egy jezsuita fel nem fedezte és el nem pusztíttatta. Titkos csoportok őrizték ezeket a titkokat.

XIV. Lajos építészei e misztériumok némelyikét beillesztették az épületeikbe. Vannak ma is aktív csoportok, amelyek ezeken a titkokon dolgoznak. Sok szimbólum van. Képeket mutat nekünk, és arra invitál minket, hogy találgassunk... Az egyik résztvevő azt tippeli, hogy Cobra egy Rózsakeresztes templom képét mutatja nekünk egy Ízisz szoborral.

 

 

 

Mutat egy képet egy rue Vivienne-i cipőboltról, amelynek a mennyezetén a Denderah Zodiákus (megjegyzés: Denderah-nak is írják) látható. Az eredeti egyik része a Louvre-ban látható, amelyet egy templomból loptak el. Ez az állatöv egy csillagdiagram Hathorral, Ízisz testvéristennőjével. Ez a mű visszakapcsolódik az Istennő energiájához.

 

 

 

De térjünk vissza a Párizson áthaladó régi egyenlítőhöz. Szent Germain gróf Párizst választotta a 18. században a Párizs-Versailles-i kettős örvény aktiválására. E célból Saint Germain összegyűjtötte XV. Lajos párizsi és versailles-i udvarának kulcsembereit. Megemlíti, hogy Párizsban túl sok volt a korrupció, ezért az udvar Versailles-ba költözött. Ennek a társaságnak a kiterjesztése hozta létre ezt a kettős örvényt.

Ez a kettős örvény, amely a végtelen jelét mutatja (egy fekvő nyolcas), lehorgonyozta az Istennő energiáit a 18. század elején a Neptunusz és a Plútó által hozott harmóniával.

Szent Germain két csoportot hozott létre Párizsban és Versailles-ban, két Rózsa Rendjét, de korábban nem így hívták őket. Volt egy jelnyelv amivel kommunikáltak, ez a korabeli festményeken látható (megjegyzés: ezt ma mudrának nevezzük.)

Madame de Pompadour volt az első Főpapnő, de nem aratott teljes sikert. Ám kieszközölt néhány változást. Például 1762-ben kiűzte a jezsuitákat az udvarból, akik megpróbálták elnyomni az Istennő energiát. Madame de Pompadour olyan jogokat és modelleket adott, amelyek még ma is bizonyos korlátot jelentenek, és amik megakadályozzák a társadalom összeomlását. Nem követte állandóan Szent Germaint, de sok mindenben követte.

Halála után Lamballe hercegnő vette át az irányítást. Ő hozta be a misztériumokat a szabadkőműves csoportokba. A szabadkőművesség nagyon különbözött a maitól. De 1777-ben a jezsuiták beszivárogtak a szabadkőműves csoportokba. Lamballe hercegnő nyilvánosan és titokban is dolgozott, ő hozta létre az első női szabadkőműves páholyt. Idézi a „La Candeur” páholyt, az Istennő kulcspáholyát, és a „Sororité Rose et Roi” páholyt, amely nem volt igazi nőszövetség.Lamballe hercegnő 1775. november 21-én Párizsban és Versailles-ban megnyitott egy portált, amely a 2025-ös évhez kapcsolódik. Működési központja Versailles-ban a Szerelem temploma (megjegyzés: korábbi nevén Vénusz temploma) volt, amelyet 1778-ban Saint Germain vezetésével hoztak létre. Lamballe hercegnő nagyon közeli barátja volt Marie Antoinette királynőnek, és az ő közvetítésével jött létre.

Majd Cobra rámutat, hogy a mozgó tükrökkel teli szoba -amely a Petit Trianon egyik szobája-, valójában egy dimenziókapu. Azt mondja, hogy ez a legfontosabb hely Franciaországban. Az Esemény idején egy portál fog megnyílni ott. Az Agartha-hálózat Papnői is adtak volna utasításokat a Lamballei hercegnőnek.

Cobra ezután megmutatja a francia rokokó festő, François Boucher festményét, amely a Banque de France székhelyén található, harminc méterrel 2000 tonna arany felett. Ez a festmény a Banque de France honlapján látható.

 

 

Szilvia meggyógyítja Fülöp méhcsípését 

 

François Bouchert beavatták az Istennő misztériumokba. Olyan festő, akit ma is kevéssé ismernek, festményei tele vannak szimbólumokkal. Cobra elmondja, hogy a Francia Nemzeti Bankról készült festmény tartalmaz egy kódot, anélkül, hogy megmondaná, melyiket. Idézi a "Szeretet bőséget hoz" és a "Béke bőséget hoz" mondatú kódokat (ez Boucher egyik festményének a címe is).

Ezután egymás után felidéz bizonyos dátumokat:

* 1774 ~ XVI. Lajos lesz a király

* 1775 ~ az amerikai forradalom

* 1776. május 1. ~ A bajor Illuminátusok megalakulása.

1775-ben a bolygó sorsa megpecsételődött.

Cagliostro alakja nem a Balsamo beszámolója, ellentétben azzal, amit mondanak. A jezsuiták mindent megtettek, hogy megakadályozzák Cagliostro útját, aki Máltára és Keletre utazott, és akit Saint-Germain avatott be Londonban. Cagliostro nevezetesen létrehozta az Ízisz páholyt, de néhány hét múlva letartóztatták. Olaszországban börtönben halt meg.

A nyaklánc ügyét a sötétek azért hozták létre, hogy szétzilálja a francia királyi családot, mert a Bourbon-dinasztia támogatta az Istennő misztériumokat. A sötét erők a francia forradalom idején kivégezték Lamballe hercegnőt és elpusztították az Istennő misztériumokat.

A Petit Trianon a királynő energiahelye. A királynőt Saint Germain és Lamballe hercegnője tanította, és különleges helyet alakított ott ki. Ezután megmutatja nekünk a királynő nyolcszögletű zsetonját:


 

 

Ezzel a zsetonnal lehetett bejutni a királynő házába. Még maga a király sem léphetett be szabadon Petit/Kis Trianonba. Nem is tudta, hogy mi folyik ott.

A Felemelkedés idővonalát 1775-ben biztosították Petit/Kis Trianonban!

Cobra ismét megmutatja nekünk a park képét, Vénusz templomával. Nem találtam meg a pontos képet, de ez közel áll hozzá. Cobra rámutatott, hogy a festményen keresztül érezni lehet a magas rezgéseket, amelyek akkoriban ott uralkodtak:

 

 

1778 végén a jezsuiták ellentámadást indítottak Franciaországon kívülről. 1782-ben a németországi Wilhelmsbadban lévő nemzetközi szabadkőműves kolostorból szivárogtak be a francia páholyokba. És minden nyilvánvaló közvetlen kapcsolat nélkül, Cobra aztán a Woke ideológia jelenlegi befolyását említi, amelyet tapasztalunk, feltehetően a páholyok beszivárgásán keresztül.

A 19. század végén a jezsuiták visszatértek Franciaországba, és azóta szabadesésnek indultak. Egy nőszövetségben 1775-ben még akár 10 000 ember is lett volna, ma pedig - a párizsi és versailles-i Rózsa Rendjét kéri fel a színpadra -, jelenleg 5 (!) ember alkotja ezt a Párizsi és Versailles-i csoportot... Most fel kell ébresztenünk Párizs és Versailles kettős örvényét, ezért felszólítja a párizsi és versailles-i embereket a résztvevők közül, hogy álljanak fel és menjenek fel a színpadra és támogassák e két csoportot.

A két újonnan létrehozott csoport két kört alkot, mint egy kettős örvény. Cobra ezután kijelenti, hogy Lamballe hercegnője reinkarnálódott és most az Ellenállási Mozgalomban tevékenykedik. Marie Antoinette lelke is reinkarnálódott a bolygó felszínén, de ő még nem ébredt fel, még nincs tudatában.

Cobra ezután mindkét csoport számára vezetett meditációt tart, beleértve Isis Istennő jelenlétének vizualizálását, a kettős örvény újraaktiválása érdekében. Isis Astara, Lamballe hercegnő és Saint Germain áldását adja. Most már csak a két csoport vezetőinek kell felvenniük a kapcsolatot azokkal, akik szeretnének bekapcsolódni ezekbe a Rózsa Rendje csoportokba (Sisterhood of the Rose.)

Ezután a Csillag Testvériség csoportról beszél, ők fejlett emberi lények, akik ha a mátrix részei is, de teljesen függetlenek attól, és megpróbálják vezetni az emberiséget. A titkos Dreamland projekt részei, amelynek következő lépéseit néhány héten belül megtudhatjuk.

Ennek a csoportnak 10 tagja Párizsban tartózkodik, és nem mutatkoznak a nyilvánosság előtt. Ez a csoport a háttérben dolgozik, hogy az asztrológiai aspektusok támogatásával létrehozzák az új reneszánszot. Ezek az asztrológiai aspektusok 2023-ban lesznek a legerősebbek, majd 2024-ben még tovább fokozódnak, és 2025-ben érik el csúcspontjukat.

Cobra ezután megmutatja nekünk egy jövőbeli fürdő elképzelését, mely fehér vagy rózsaszín hegyikristályából készül:

 

 

Végezetül a honlapjáról mesél: http://2012portal.blogspot.com/

Magyarul: https://ellenallas1111.blogspot.com/

Atlantisz bukása után végre visszatérünk a Fénybe. A Galaktikus testvéreink üdvözölnek minket a hajóikról. Meg kell találnunk a küldetésünket, és újra aktivizálnunk kell magunkat. Megcsináljuk a lehetetlent, és úgy fejezi be, ahogy kezdte, Yoda mester képével, aki sok szerencsét kíván nekünk!

 

 

 Jószerencsét kívánok mindenkinek!

 

Aztán egy meglehetősen valószínűtlen dolog történt... Cobra lejátszotta az alábbi videót a Fény győzelméről. Énekelni és táncolni kezdett a mikrofonnál, és az egész terem felrobbant az örömtől, és táncolni kezdett.

A szerkesztő megjegyzése: az öröm olyan kirobbanó volt, amelyet én személy szerint még nem tapasztaltam egyik korábbi Cobra konferencián sem.

Közel a győzelem!

 

Megjegyzések