Lélekcsaládok és humán energiamező

"Több vagy annál a fizikai testnél, amit érzékelsz. Az elméd, érzelmeid és a lelked saját testtel rendelkezik. Ezek a testek bár elkülönültek a fizikai testedtől, mégis összeköttetésben állnak vele. Számos testtel rendelkezel. A fokozottan érzékeny emberek mindig is képesek voltak érzékelni e nem-fizikai testekből egyet, vagy akár többet is. A tudomány és a technológia legfrissebb fejleményei igazolják is létezésüket. Mindennapi tapasztalataink pedig megerősítik valódiságukat." 

Ahogy azt Cobra elmondta:

"A lélekcsaládon belül lévő összes egymással szorosan összefüggő kapcsolatszint egy Clifford tóruszt hoz létre, amely áttöri a Mátrixot."



http://2012portal.blogspot.si/2012/07/plan.html


Cobra remek áttekintést nyújtott számunkra a lélekcsaládokról is a legutóbbi bejegyzésében:

"Lélekcsaládok akkor jönnek létre, amikor a lelkek egy csoportja kiemelkedik az el nem különülő monádikus esszenciából és a Galaktikus Központi Nap egy hetedik dimenziós portálján keresztül belép ebbe az Univerzumba, vagy ebben a Galaxisban vagy az Univerzum bármely más Galaxisában.

Magasan fejlett lelkek milliói, akik jelenleg e bolygó felszínén inkarnálódtak, elsősorban vagy ennek a Galaxisnak vagy testvérgalaxisának, az Androméda galaxisnak a Galaktikus Központi Napján keresztül léptek be.

Majd ezután úgy szereztek tapasztalatot, hogy magasabb dimenziós fényszálakon keresztül utaztak, melyek behálózzák a Galaxist és később tudatosságukat úgy fókuszálták, hogy az olyan csillagrendszerek portáljában szereztek tapasztalatot, mint a Plejádok, az Aldebaran, a Szíriusz, az Arcturus, a Vega (Alpha Lyrae), Tau Ceti...

Fejlődésük útjának egy bizonyos pontján Galaktikus Háborúkkal kerültek szembe, amiben részt vettek és ez a fő oka annak, amiért a Földön találták magukat.

Vagy tudatosan döntöttek úgy, hogy a karantén Földre jönnek, hogy lehorgonyozzák a Fényt és segítsenek a Fényerőknek felszabadítani a bolygót vagy egyszerűen a Galaxis egy veszélyes zónájába kóboroltak anélkül, hogy teljesen megértették volna ennek kockázatát és az arkhónok elfogták őket az interdimenzionális skaláris hálójukban, a Földre hurcolták őket és belekényszerítették őket a reinkarnációs ciklusba.

Rendkívül fontos, hogy a bolygó felszínére inkarnálódott összes magasabb dimenziós Csillaglény felébredjen immár, emlékezzenek a küldetésükre és teljesítsék azt.

Az is rendkívül fontos, hogy a lélekcsaládok tagjai elkezdjenek egymással magasabb nézőpontból is kapcsolatba lépni és ne csak mint emberi lények, akik a karantén Földön vannak fogva tartva.

A lélekcsalád tagok saját esszenciájuk (manaszi tudat) ötödik dimenziós megértésén alapulva teremtenek kapcsolatot egymással és teremtenek valódi barátságokat. Ez a barát archetípus kozmikus eredete.

Azokat az ugyanabba vagy másik két szomszédos lélekcsaládba tartozó lélekcsalád tagokat, akik hatodik dimenziós Lelki Szerelem pozitív egymásra hatás mintával (buddhikus tudat) teremtenek nagyon mély lélekkapcsolatot, lélektársaknak hívjuk. Ez a barát/barátnő archetípus kozmikus eredete.

Azokat az ugyanabba a lélekcsaládba tartozó lélekcsalád tagokat, akik valójában egy lényt alkotnak, amely lény két ellentétes női/férfi polaritásra szakadt amikor a negyedik/harmadik dimenzióba lépett, ikerlelkeknek hívjuk. Kapcsolatuk elér a hetedik dimenzióba (atmikus tudat) és ez a nő/férfi, férj/feleség és hős/istennő archetípus kozmikus eredete.


Az alábbi táblázat összefoglalja az Ikerlelkek, Lélektársak és a Lélekcsalád közötti különbséget:


NévDimenzióSzanszkritMagyarTagjai...Archetype
Ikerlelkek7.
egy lény
AtmikusLélekugyanannak a lélekcsaládnakFérfi / Nő
Férj / Feleség
Hős / Istennő
Lélektársak6.
lelki szerelem
BuddhikusIntuícióugyanannak vagy a szomszédos lélekcsaládnakBarátnő /
Barát
Lélekcsalád5.
a saját lényeg megértése
ManasziTiszta okugyanannak a lélekcsaládnakBarátok


Íme egy mélyebb betekintés abba, mit is jelentenek ezek a szanszkrit kifejezések. Ezen információk többsége az "Energy Reality" weboldalról származik (https://energyreality.com/overview-of-the-human-energy-field/), mi pedig alább felsoroltuk az legfontosabb pontokat:
----------------------------------------------------------------------

Az Éteri Test


[Megjegyzés: Habár az Éteri test nem szerepel a táblázatban, mi mégis ide soroltuk a teljesség kedvéért.]

Funkciója:

Az Éteri Test vitalitást, egészséget, életet és rendezettséget ad a Fizikai Testnek. A tudatunkat összehangolja az Energia alapelvével. A felsőbb testekből juttat le energiát a fizikai tudatunkba.

A Tudat Kiterjedése:

A finomenergia különféle típusainak tudatossága, amely a Fizikai Testen keresztül és a környezetben mozog. Finom/éteri energia ugyanúgy látható, mint ahogy érezhető is.

Mennyire Felébredett:

Az Éteri Test Tudatossága és az éteri univerzum azáltal ébred fel, hogy olyan gyakorlatokat végez, mint a pranayama, tai chi, chi kung (qi gong), taoista jóga, mindemellett pedig azáltal is, hogy figyelmet fordít az energia fogalmára.

7 - Atmikus Test


Funkciója:

Az Atmikus Test az Egy-Élettel való azonosulás eszköze, mely inspirál, megfigyel és a Föld bolygón élő összes élőlényen és teremtményen keresztül cselekszik.

Ez az az eszköz, amelyen keresztül elérhetjük a tökéletes önuralmat.

A Tudat Kiterjedése:

Az Atmikus tudat, szétválaszthatatlan tudatosság - azonosulás, nem az egyénnel, nem a lények csoportjával, hanem magával a mindent átható élettel.

Ha erős az egyéniség tudata, akkor az nem egy tiszta Atmikus állapot, hanem inkább csak a Mentális, vagy Asztrális szinteken való tükröződése annak.

Az Atmikus tudat érzése olyan, mint a tiszta nyugalom, mind a fájdalom, mind pedig a boldogság teljes meghaladása, teljesen kiegyensúlyozott és rendíthetetlen minden téren - rendkívül intenzív béke érzése.

Az Atmikus 5 érzék a következő: Üdvösség (az Atmikus képessége annak, hogy halljuk a hangot, vagy a rezgést, amely létrehozza a bármi és a minden létformáját, minden szinten, fel egészen az Atmikus szintig), Aktív Szolgálat ( a teremtés újra és újra kibontakozó szükségének Atmikus érzése), Felfogás (az igazság meglátásának Atmikus képessége), Tökéletesség (Atmikus érzék, mely elvezet az egyén természetének szívébe), Abszolút Tudás (Atmikus érzék, mely elvezeti az egyént a forrásához, valódi otthonához).

Formája/Struktúrája:

Az Atmikus test egy központi pontból való kisugárzás, amely egyesül az Egy-Élettel, mely beborítja és körülveszi a Földet; minden élő teremtményen keresztül inspirál, érzékel és cselekszik, a létezés minden szintjén (Buddhikus, Manasz, Kauzális, Mentális, Asztrális, Éterikus, Fizikai) a Földön.

6 - Buddhikus/Krisztusi Test

  

Ez a test nem az egyének - Buddha és Krisztus -  után kapta a nevét, hanem inkább ők voltak azok, akik ez után a tudatszint után lettek elnevezve, amelyet megtestesítettek. Számos világi tanító és főbb vallásalapító ezt a tudatállapotot testesítette meg a világon.

Funkciója:

A Buddhikus Test lehetővé teszi a tudat, az elkülönült egyénen túli kiterjedését. Ez teszi lehetővé, hogy az azonosság elváljon az egyéniségtől, így az azonosság másokat is magába foglalhat; úgy mint a családot, barátokat, társadalmi csoportot, lélekcsoportot és végül az egész emberiséget.

A Buddhikus Test lehetővé teszi az intuitív megértést a másokkal való egyesülésen keresztül, tudva azt, hogy azzá válik, amit tudni kell.

A Buddhikus szint A boldogság és öröm forrása a Manasz/Felsőbb Értelem, Kauzális/Lélek, Mentális/Intellektuális, Asztrális/Érzelmi és a Fizikai szintek számára.

Ez a test végül is átalakít, meggyógyít, megold minden emberi problémát a szeretet erejével, egységgel és bölcsességgel.

A Buddhikus/Krisztusi test tartalmazza a tökéletesség archetípusát az emberi lény számára. E archetípus megtestesülése, a személyiség és a Buddhikus/Krisztusi test összeolvadása az emberi evolúció célja.

A Tudat Kiterjedése:

A Buddhikus tudat nem kezdődik el mindaddig, amíg igen jelentős fejlődés nem történt a spirituális úton. Ez az intuícióval kezdődik (annak a képessége, hogy a szereteten keresztül ismerjük a bölcsességet, gondolatok, vagy pszichikai képességek nélkül), valamint a mások iránti együttérzéssel.

A tiszta Buddhikus tudat az azonosság egyénen túli kiterjedésével jellemezhető, hisz elég nagy vagy ahhoz, hogy egy egyénekből, vagy lelkekből álló csoporttal azonosuljál. Világi tanítók oly módon testesítik meg ezt az állapotot, hogy teljes egyéniségüket annak szentelik, amely az emberiség csoportjának javát szolgálja.

Az Egység olyan valós és intenzív ezen a szinten, hogy egy másokkal való folyamatos örömteli egység állapotában vagy. Ez egy intenzív szeretet, valamint folyamatos totális-létezés orgazmikus boldogság állapota. Ha az, amit Buddhikus, vagy Krisztusi tudatnak vélnek, nem tartalmazza ennek az intenzív orgazmikus boldogságnak a megtapasztalását, akkor az valójában nem tiszta Buddhikus/Krisztusi tudat, hanem inkább annak a Mentális, vagy Asztrális szinteken való tükröződése, vagy a Buddhikus keveredése a Mentális, vagy az Asztrális szintekkel. A Buddhikus/Krisztusi tudat, az egy boldog egyéni, saját magunk meghaladásának állapota.

Annak a jele, hogy valaki igazán és tartósan elérte ezt a tudatállapotot az, hogy ők többé nem igazodnak az egyéniségükhöz. Soha, vagy csak ritkán beszélnek az egyéniségükről. Teljesen önzetlenek a cselekedeteik, és semmilyen személyes természetű dologra nem vágynak, mert ők a beteljesedés forrásában tartózkodnak, folyamatos intenzív boldogságban. Megnyilvánulásaik is teljesen ártalmatlanok, és együttérzéssel áthatottak.

Forma/Struktúra:

Amikor felébredett, a Buddhikus/Krisztusi test kifelé mutató forgó örvények egy nagy halmazának érzékelhető. A fenti képen látható tölcsér formájú alakzatok, energiaörvények. Ez a test rendkívül rugalmas, és amikor figyelme egy tárgyra irányul (a saját szintjén, vagy a mentális, asztrális, vagy a fizikai szinten), kiterjed, megnyúlik és a fénysebességnél, vagy a gondolat sebességénél gyorsabban jut el a tárgyhoz, aztán az örvények alagutat fúrnak a tárgyba, lehetővé téve ezzel az azonnali egyesülést és a figyelem tárgyával való összeolvadást. A fényenergia központi oszlopa fejezi ki a jelenlegi kiterjedését a tudatnak. Ritkán láthatóak a Buddhikus testek egyedül, ahogy a felső képen van ábrázolva. Normális esetben dinamikus kölcsönhatásban vannak csoportokkal, más Buddhikus lények csoportjain belül.

5 - Manasz


Funkciója:

A Manasz/Felsőbb Értelmi Test az Univerzális Elmével való kapcsolódás eszköze. Rajta keresztül képesek vagyunk megérteni a tudás és igazság széles tárházát a valóságról és a létezésről. Képessé tesz bennünket, hogy tudatossá váljunk az Isteni Tervre, ahogy az manifesztálódik.


A Tudat Kiterjedése:


A Manasz Test az abasztrakt és univerzális igazságok mentális megértése felé irányul, amelyek mennyiségükben végtelenek, minőségükben magasztosak, és mélységesen felszabadítóak az emberi lélek számára.


Amikor a tudat e szintje felébredett, a mindenütt jelenvaló tudatosság válik megalapozottá.


A Manasz tudat az Isteni intelligens aspektusát testesíti meg.


A Manasz tudat normális esetben elragadtatottnak és örömtelinek érződik.

A Manasz Univerzum magasabb szintjein létezik.

Forma/Struktúra:

Amikor felébredett, a Manasz test fényrészecskék széles mezőjeként érzékelhető, amely egy központi pontból sugárzik ki és nagyjából 1200 láb átmérőjű körben és körülbelül 340 láb magasságban terjed ki. A fényenergia központi oszlopa jelzi az univerzális gondolat jelenlegi kiterjedését. 5 térbeli dimenzióban létezik.
----------------------------------------------------------------------


Fontos megjegyezni, hogy a napi meditáció javítja az energiaáramlást és a tudatosságot a fizikai valóságban és aktiválja valódi lényed esszenciáját minden dimenzióban.
Gyakorolhatod a Fényháromszög Csoportok meditációt is, hogy erősítsd a kapcsolatod a lélekcsaládoddal/hasonlóan gondolkodó emberekkel:

http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2018/01/fenyharomszog-csoportok.html

Ahogy Cobra javasolta, az is nagyon fontos a bolygó felszabadítása szempontjából, hogy annyi ember végezze el az Istennő meditációkat, ahány csak tudja, amilyen gyakran csak tudja, amit mi fel is ajánlottunk, hogy végezzünk közösen minden nap 16:30-kor.
https://welovemassmeditation-hu.blogspot.hu/2018/02/istenno-meditacio-minden-nap-1530-kor.html



A belső Utazás a legerőteljesebb!

A Fény Győzelme!


-------------------------------------------------------
Néhány szó erről a blogról:

A We Love Mass Meditation/Szeretjük a tömegmeditációkat oldal tömeges meditációkat szervez, melynek célja, hogy a lehető leghamarabb és a lehető legzökkenőmentesebben érjük el a planetáris felszabadulást.

Kérjük, ha vezettetést éreztek, csatlakozzatok minden nap az Áttörés Meditációhoz 16:00 órakor és a Sürgősségi Meditációhoz 17:00 órakor (nyári időszámítás szerint).

https://welovemassmeditation-hu.blogspot.hu/2018/02/attores-meditacio-1500-orakor-es.html

Különféle célból is szervezünk rendszeresen különböző tömegmeditációkat, melyek itt találhatók:

https://vezetettmeditaciokidopontitablazatai.blogspot.hu/2017/12/vezetett-vilagmeditaciok-alkalmankenti.html

Sürgős pénzügyi támogatást is nyújtunk a Fénymunkásoknak világszerte. Az alábbi linken tehetitek meg felajánlásotokat:

paypal.me/WeLoveMassMedis

Kérjük, segítsetek/támogassatok minket egy zökkenőmentes átmenetért a planetáris felszabadításban a legmagasabb Fényben.

Megjegyzések