Exkluzív interjú Cobrával ~ Franciaország okkult történelme és szoros kapcsolata az Istennői energiával

Exkluzív interjú Cobrával 2021. március 11-én

Készítette a párizsi és a versailles-i Rózsa Rendje. Fókuszban Franciaország okkult történelme és szoros kapcsolata az Istennői energiával

 

Francia és angol nyelven: 

https://www.lavoixdelarose.com/interview-de-cobra-histoire-occulte-de-la-france-et-retour-de-la-deesse/ 

Az interjú hangos változata:
Magyarul:

Katherine: Oké. Nagyon köszönjük, hogy szakítottál egy kis időt arra, hogy beszélgethessünk a párizsi és a versailles-i Rózsa Rendje témaköréről. Ezek valóban iker rendek, már hosszú ideje együttműködnek. Kezdjük tehát a történelmi események mentén. Néhány emlékeztetővel a Rend egyetemes történelméről, ha ez így neked is megfelel.

Cobra: Persze, rendben.

 

 Biztonságosan Párizsban - Turizmus.com   Versailles-i kastély - Utazasok.org

               Párizs~Versailles


Katherine: Köszönöm. Kezdjük tehát egy kis történelemmel: a Francia Forradalom olyan kollektív traumát okozott, amely még mindig jelen van itt Franciaországban és talán máshol is. Zajlik jelenleg valamiféle kollektív átalakulás?

Cobra: Az történik, hogy bizonyos energetikai formák nagyon hasonlatosak azokhoz az energetikai állapotokhoz, amelyek a Francia Forradalom idején voltak jelen. Tehát, valójában ugyanannak a történetnek a megismétlődése zajlik. Ez egy lehetőség arra, hogy kedvezőbb módon menjünk keresztül ezen a történeten.

Katherine: Nagyszerű. És feltételezem, hogy egy lehetőség arra, hogy némi gyógyulás is végbemenjen.

Cobra: Ó, igen, igen. Feltétlenül. Szükség van a gyógyulásra. És ez azon projektek egyike, amelyet a Rózsa Rendjével végzünk Franciaországban is.

Katherine: Köszönöm. Csodálatos. Franciaországban sok felébredett ember érzi jelenleg a Francia Forradalom újjáéledő emlékeit, különösen 2021. december 21-e óta. Van erre valamiféle spirituális és energetikai magyarázat?

Cobra: Úgy érted, 2020. december 21-e óta?

Katherine: 2020. Elnézést, pontosan. Igen.

Cobra: Igen, valójában a Vízöntő Kora Aktivációt követően új energiák kezdtek el beáramlani a Párizsi és Versailles-i Dupla Örvénybe. Ezek az energiák pedig, elkezdik megadni számunkra azt a lehetőséget, hogy kitisztítsuk mindazt, ami több mint 200 évvel ezelőtt történt. Azok az emlékek, amelyek a felszínre jönnek - különösképpen azoknál, akik azokban az időkben is jelen voltak -, lehetőséget biztosítanak a begyógyításukra, valamint arra, hogy ráébresszenek bizonyos magasabb potenciálokra, amelyek abban az időben aktívak voltak, és amelyeket szükséges volt újra aktiválni, újra vissza kellett kapcsolódni hozzájuk.

(Rózsa Rendje interjú Cobrával, 2020. december: https://hungarian.welovemassmeditation.com/2020/12/rozsa-rendje-interju-cobraval-vizonto.html)

Katherine: Oké, rendben. Természetesen a következő kérdés, hogy a Francia Forradalom gyakorolt-e bármilyen negatív hatást az adott idővonalra?

 

 Liberty Leading The People: Delacroix, French Revolution And Coldplay

A Szabadság vezeti a népet ~ Eugène Delacroix festménye

 

Cobra: A Francia Forradalom tulajdonképpen az idővonalnak az eltérítése volt, amelynek más irányba kellett volna haladnia. Egy bizonyos ponton túl, már akármi is történt, elkerülhetetlen volt. Azon emberek szabad akaratából eredő tettek összessége volt ez, akik részei voltak annak a hatalmas bolygószintű drámának, és ezt egy bizonyos ponton túl már nem lehetett visszafordítani. Nos, mi most pontosan ugyanebben a helyzetben vagyunk. Akármi is történik mióta elkezdődött tavaly a járvány, az érintett kulcsemberek szabad akaratából származó döntéseinek eredményeképpen, valami megfordíthatatlanná vált 2019 óta. És mi most pontosan ugyanabban a cipőben járunk. És most, hogy ebben az új menetirányban vagyunk, mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy fenntartsuk a pozitív Vízöntő idővonalat. És ez pontosan az, ami már a 18. században el volt tervezve. Ez egy nagyon régi terv, amely a 18. században meglehetősen aktív volt Franciaországban.

Katherine: Amikor azt mondod, hogy "visszafordíthatatlan"… mit értesz ezalatt pontosan?

Cobra: Azt, hogy az események alakulását tekintve, a 18. századi Franciaországban - különösképpen Párizsban - volt egy bizonyos pont, amikor tudvalevő volt, hogy a Francia Forradalomra sor kerül. Akkor nem volt rá mód, hogy megakadályozzák. Ez a járvány - vagy mondjam inkább azt, hogy a társadalom összeomlasztására tett kísérlet - pedig ugyanaz. 2019 nyarán vált visszafordíthatatlanná. Tehát, pontosan ugyanaz a dinamika megy most végbe.

Katherine: Hmm, rendben. Világos. Nagyon köszönöm. Tudjuk, hogy Versailles elnevezése a verseau szóhoz (vízöntőhöz) kötődik. Abból származik, magyarul pedig azt jelenti: vízöntő. A kastélyt pedig bizonyos módon Washingtonnal és Jeruzsálemmel összehangolva építették meg. Versailles és maga a hely, a kastély és a kert, különös szerepet játszik a Vízöntő Korában?

Cobra: Igen. Versailles egy nagyon ősi Istennő Ley-vonalon helyezkedik el, amely tulajdonképpen az Egyenlítő volt Atlantisz egy bizonyos korszakában. Ez a hely több tízezer éven keresztül egy örvény volt. Ezt az örvényt akkor aktiválták, amikor a kastély megépült. És ez a kastély bizonyos helyeken újra aktiválva lesz, a kastélyhoz nagyon közeli helyeken fogják újraaktiválni az Esemény idején. Vannak erre vonatkozóan bizonyos tervek. Némelyik titkos, néhány pedig publikus azok közül, amelyek az Esemény idején és azt követően újra lesznek aktiválva.

Katherine: Ok, nagyszerű. Akkor részben meg is válaszoltad a következő kérdést, miszerint azon tűnődtünk, hogy Versailles, a Versailles-i Örvény természetes-e, vagy mesterségesen jött létre a kastélynak és a benne történt beavatásoknak köszönhetően. Mi a szerepe a Versailles-Párizs Dupla Örvénynek?

Cobra: Nos, ahogy már mondtam, a kastély egy Ley-vonalra épült és ezt a helyet beavatásokra használták, amely megerősítette az örvényt és összekötötte Párizzsal. Tehát, valójában a Párizs és Versailles közötti kapcsolat ezen beavatások által erősödött meg. A beavatások némelyike Párizsban történt, néhány pedig Versailles-ban. Szóval ezt a kapcsolatot erősítették, növelték a beavatások, és ez létrehozott egy 8-as alakzatú energiaáramlatot, amely az egész térségben megerősítette az Istennői jelenlétet.

Katherine: Értem. Igen, rendben. Tudnál nekünk beszélni a Nagy Páholyról, amelyet Saint Germain gróf alapított? Saint Germainről Franciaországban abban az időben, és arról, hogy miért Párizs lett kiválasztva az 1775-es jelentőségteljes évben? Mely feltételezem, hogy a Fény éve volt. 

 

 Saint-Germain gróf – Wikipédia

 

Cobra: Ez annak a nagy projektnek a része, amelyet Saint Germain gróf már a 17. században kezdeményezett és amit "Új Atlantisz"-nak hívnak. Az volt a terv, hogy a lelkek egy bizonyos csoportja Franciaországban és legfőképp Párizsban inkarnálódik a 18. századtól kezdve és ezek a lelkek találkoztak egymással és aktiválták a Fénykódokat. Saint Germain pedig néhányukkal kapcsolatba lépett, főleg Párizsban. Ezen személyek többsége tagja volt a Szabadkőműves Páholyoknak, a pozitív Szabad Szabadkőműves Páholyoknak. 1775-ben pedig egy hatalmas energiavillanás érkezett a Galaktikus Központból, mely aktiválta a bolygó energiarácsának bizonyos energiaörvényeit. 1775-ben történtek bizonyos aktiválások. A legjelentősebb 1775. március 21-én történt. Ezen beavatások által rengeteg Fény horgonyozódott le, és ez volt a projektek egyike, az Új Atlantisz projekt alprojektjei, amely Saint Germain gróf által jött létre.

(A Főpapnő: https://ellenallas1111.blogspot.com/2019/04/a-fopapno.html)

Katherine: Oké, nagyszerű. Ez a papnők kérdésköréhez visz minket, mert a Rend=Nővériség (szerk. megj: a Rózsa Rendje angolul Sisterhood of the Rose, vagyis a Rózsa Nővérisége, vagy a Rózsa Nővérei) nyilvánvalóan női elnevezés, mégis, Saint Germain gróf férfi volt. Kíváncsiak vagyunk a papnőkkel való kapcsolatára, az összeköttetésre és arra, hogy miért aktiválták a planetáris kundalínit konkrétan a Notre Dame-ban, 2018. november 8. és 11. között?

Cobra: Igen, Saint Germain férfi és férfitestben inkarnálódott, mert így egyszerűbb volt számára elvégeznie a munkát. Szabadabban tudott mozogni, szabadabban tudott cselekedni. De azt mondanám, hogy a legtöbb ember, akiket beavatott, nő volt. A Szabadkőműves Páholyok néhány vezetője, akikkel kapcsolatban állt, nő volt. Valamint a belső körében is sokan voltak a nők, ahogy a belső misztérium iskolájában is. És most, mint akkor, van egy impulzus a Párizsi Örvény újraaktiválására. Az Ellenállási Mozgalom papnői 2018-ban a párizsi Notre Dame mellett feljöttek a felszínre és aktiválták az örvényt. Újrakezdték az örvény aktiválását 2018. november 8. és 11. között.

(A Notre Dame rejtett titkai és Parisii: http://cobrarozsa.blogspot.com/2020/05/a-notre-dame-rejtett-titkai-es-parisii.html)

Katherine: És ez azért történt, hogy több Fénnyel töltsék be azt a helyet, vagy inkább az idővonalhoz van köze?

Cobra: Sok célja volt ennek. Az egyik, a Párizsi Istennő Örvény újraaktiválása volt. A másik, pedig a bolygó kundalínijének az újraaktiválása, hogy ezáltal a Francia forradalommal kapcsolatos helyzet gyógyulhasson. És lehet, hogy tudod is, hogy a Sárga Mellényes mozgalom néhány héttel, 1 vagy 2 héttel november 8. után kezdődött, 2018-ban. Ez egy közvetlen válasz volt erre a kundalíni impulzusra. Annyira, hogy az emberek újra elkezdenek a szabadságukért harcolni, és most a Fényerők megpróbálnak megtenni mindent, amit csak tudnak annak érdekében, hogy úgy irányítsák ezt a szabadságharcot, hogy ne lehessen visszaélni vele. 

(A Sárga Mellényesek és a Párizsi Örvény: https://ellenallas1111.blogspot.com/2018/12/a-sarga-mellenyesek-es-parizsi-orveny.html)

Katherine: Oké, nagyszerű. Néhány alternatív kutató és történész azt állítja, hogy Franciaországban néhány szakrális emlékmű különleges helyre épült annak érdekében, hogy sajátságos geometriai formákat hozzanak létre, olyat például mint a Merkaba. Ez különösen igaz a Katharok vidékén, Dél-Nyugat Franciaországban. El tudnád magyarázni, hogy mi ennek a pontos oka?

 

 Fájl:Montségur Monolit.jpg

Montségur Monolit

 

Cobra: A Katharok és a Templomosok kapcsolatban álltak egy bizonyos okkult tudással, és ennek része volt a Merkabával és a Fénytesttel kapcsolatos tudás. És számos Kathar és Templomos emlékművet stratégiailag úgy helyeztek el, hogy ezt visszatükrözze és ez része volt a szakrális geometria projektnek is… Azt mondanám, hogy újraaktiválják a csoport vagy a bolygó Fénytestét. Ennek a hátterében ez volt a fő ok.

Katherine: Oké. A bolygó Fénytestét? (Igen.) Ezek szerint hatástalanítva volt? Károsodott?

Cobra: Megismételnéd a kérdést?

Katherine: A planetáris Fénytest. Szükségszerű volt az újraaktiválása, mert kialudt, károsodott, vagy megrongálódott?

Cobra: Szinte teljességgel megsemmisült a háborúk, az inváziók és a sok negativitás miatt, ami jelen volt. A 4. században, a Római Birodalom bukása óta, nagyon sok minden megsemmisült a térségben. A Ley-vonalak megrongálódtak és szükséges volt az újraaktiválásuk. És a Kathar és a Templomos projektek részlegesen sikeresek voltak. Azt mondanám, hogy sokkal sikeresebbek, mint amire számítottak.

Katherine: Csodálatos. Így már értem. Köszönöm. Beszéljünk egy kicsit az Európában lévő családokról és a porosz idővonalról. Van bármilyen okkult indíték a szövetségek, a házasságok útján kötött szövetségek hátterében amelyeket olyan európai családok kötöttek egymással, mint például a Habsburgok, vagy a Bourbonok, melyek összekapcsolódnak a porosz idővonallal is? Van Franciaország, Ausztria, és Magyarország között egy bizonyos spirituális kapcsolat?

Cobra: Oké. A Bourbon család és a Habsburg család, mindkettő kapcsolódik a Grál vérvonalhoz. Ez az a vérvonal, amely egy olyan meghatározott személy DNS-ét örökíti, akit Jézusnak hívtak és egy bizonyos másik személyét, akit Mária Magdolnának. A Fehér Nemesek szándékosan kapcsolták össze eme két vérvonalat más vérvonalakkal, hogy megőrizzék a Grál DNS-t és az Istennő misztériumokat. Ez történt a háttérben és erről nem beszéltek nyilvánosan. De voltak bizonyos más vérvonalak, akik meg akarták akadályozni ennek a bekövetkezését. És sokan ezek közül Poroszország területére inkarnálódtak. Ezért hajtott végre Poroszország jó néhány katonai inváziót, katonai beavatkozást Franciaországban az elmúlt néhány évszázadban. Ismételten, létezik egy összeköttetés a Bourbon és a Habsburg családokon keresztül Franciaország és Ausztria között és Franciaország és Magyarország között is, mert többnyire a Habsburg vérvonal uralkodott Magyarországon is.

Katherine: Hmmm. Oké. Ezen a ponton szeretnélek megkérni, hogy fejtsd ki egy kicsit azt, hogy mi is pontosan az idővonal? Ez földrajzi idővonal? Számomra ez nem világos. Esetleg emberekkel áll kapcsolatban, vagy valamilyen DNS-el, vagy általában a szakrális geometriával?

Cobra: Az idővonal, az események alakulásának irányvektora. Tehát egy bizonyos idővonalnak van egy tendenciája, hogy az eseményeket egy meghatározott irányba tolja el. Ez az idővonal.

Katherine: Oké. Tehát amikor Poroszországgal, vagy Párizzsal összefüggésben beszéltünk, hogy a párizsi idővonalnál maradjunk, példának okáért, az azon események alakulásával volt kapcsolatban, amelyek ahhoz a helyhez köthetőek.

Cobra: Igen. Az összes eszmével, az összes impulzussal, a hely összes alapvető világnézetével.

Katherine: Oké, nagyszerű. Köszönöm. Azt mondtad, hogy Lotaringia vidéke egy nagyon fontos Istennői örvény, mely Untersberggel és a Velencei Istennő Örvénnyel együtt, Európa fényét hordozzák. Kifejtenéd ennek az okkult jelentőségét Franciaországra és az egész világra nézve?

 

 🌍 13 legnépszerűbb turisztikai látnivalók Lorraine-ban - 2021

Lotaringia

 

Cobra: A lotaringiai vérvonal szintén egyike azoknak a vérvonalaknak, ami kapcsolódott a Grál vérvonalhoz. És az az egész térség is egy nagyon fontos Istennő örvény. (Oké.) Szóval azt mondanám, hogy bizonyos vérvonalak, melyek kapcsolódtak a Grál vérvonalhoz, hajlamosak voltak az Istennő örvények területeire inkarnálódni, hogy lehorgonyozhassák az Istennő energiát. Női átörökítésen keresztül, anyáról leányra a vérvonalon keresztül. És ez volt az oka annak, amiért az a vérvonal, azon a területen helyezkedett el.

Kathrine: Oké. Oké, nagyszerű. Poroszország elfoglalta Lotaringiát az I. Világháború előtt. Jól értem, azok alapján, amit most mondtál, ezt azért tették, hogy hatástalanítsák az örvényt és utána beindítsák a Nagy Háborút? (Szerk. megj.: A II. Világháború előtt az I. Világháborút a Nagy Háborúnak nevezték.)

Cobra: Pontosan. Pontosan ezt történt, és ez volt az egyik okkult oka annak, hogy az I. Világháború lehetővé vált.

Katherine: Oké. Oké. Értem. Köszönöm. Arra kérted a párizsi Fehér Nemesek tagjait, akik beavatást kaptak a misztériumokba, és néhány Templomost is, hogy segítsenek az örvény aktiválásában. Elmagyaráznád, hogy miért?

Cobra: Azért, mert a Fehér Nemes családok bizonyos tajgai a 18. században az akkori örvényaktivációk céljából inkarnálódtak akkoriban. És most ugyanezért a célért - hogy újraaktiválják az örvényt, a Párizsi Istennő Örvényt - ismételten leszülettek és most elérkezett az idő, hogy ezek az emberek egybegyűljenek és megfelelően elvégezzék az újraaktiválást, hogy az Istennő energia beléphessen az örvényen keresztül és segítse a bolygót. A Párizsi Örvény egyike a kulcsfontosságú örvényeknek most az egész bolygó számára, miután a magyar Lengyeli örvény részlegesen összeomlott. Tehát ez most egy planetáris fontosságú dolog.

Katherine: Oké. Ugyanis a Magyar Örvény és a Párizsi Örvény támogatták egymást.

Cobra: Támogatták egymást. A Magyar Örvény bizonyos fokig újraaktiválódott, de most a Párizsi Örvénynek a legmagasabb a prioritása. És most felszólítom a Fehér Nemesi családok mindazon tagjait, akik részesei ezeknek az Istennő misztériumoknak, hogy lépjenek elő és segítsék a Párizsi Örvény újraaktiválását.

Katherine: Oké. Bármilyen az a beavatás, amit úgy éreznek, hogy megkaptak, ha érzik az Istennő misztériumokkal való kapcsolódást, akkor érdekelheti őket az, hogy felvegyék a kapcsolatot, igaz?

Cobra: Igen, pontosan.

Katherine: Oké, csodás. Szeretnénk egy kicsit részletesebben beszélni Mária Magdolnáról. Nagyon jelen volt Franciaországban, és ez nagyon fontos része az itteni kapcsolódásunknak. Sok nőt és férfit szólítanak meg a tanításai. És mint ahogy tudod, Mária Magdolna itt hagyta a jelenléte nyomát. Még pontosabban, a dél-franciaországi Kathar régióban. Meg tudnád nekünk magyarázni, hogy van-e valami különös oka annak, hogy itt tartózkodott Franciaországban, és mesélnél még egy kicsit többet a Rózsa vonalról és a Párizstól Katharig húzódó Ley-vonalról?

 

 

 

Cobra: Oké. Amikor elhagyta Palesztinát, csónakokkal szálltak partra Dél-Franciaországban. És itt hozta létre a Fényközpontjait, úgy mondanám, hogy ahol lehorgonyozta a Fényt, amikor megalapozta a vérvonalát. És azt, ahonnan a vérvonal elkezdett szétterjedni először Dél-Franciaországban, majd tovább egész Franciaországon és egész Európán át a Grál vérvonalakon keresztül. Ő most valójában egy Felemelkedett Lény, és magasabb energia síkokról dolgozik mindazokkal, akik részesei voltak az ő tanításainak vagy munkásságának az évszázadok során. Lélekben veszi fel a kapcsolatot ezekkel az emberekkel és újraaktiválja az emlékeiket, újraaktiválja a tudatosságukat, az Istennői energia visszatérésének céljából. Mint azt valószínűleg tudjátok, Mária Magdolnát az egyiptomi Ízisz templomokban képezték ki. Beavatott volt. Sok éven át kapott képzést az Istennő misztériumokból. Élenjáró beavatott volt, és munkássága csupán 2000 évvel ezelőtt kezdődött. És azóta is folytatódik. És valójában együtt dolgozik Ízisz istennővel, mint régi tanítványa, hogy visszahozzák az Istennő misztériumokat a bolygóra.

Katherine: Ez lett volna a következő kérdésem, amiről még egy kicsit többet szeretnék tudni: mi volt a pontos szerepe az Ízisz misztériumok közvetítésében és a Jézussal való Isteni Egyesülésében? És azt mondod, hogy ezt a beavatásával hozta magával, majd a vérvonalának továbbításával?

Cobra: Igen, pontosan. És Jézust saját Felemelkedési folyamatában is segítette az Isteni Egyesülésen keresztül. Ez része volt a misztériumoknak. Valakit segíteni az Isteni Egyesülés szentségével a Felemelkedésében - valójában ez egyike az Ízisz Misztériumok magasabb aspektusainak. 

(Jézus és Mária Magdolna: http://cobrarozsa.blogspot.com/2018/06/jezus-es-maria-magdolna.html)

Katherine: Értem. Fizikálisan és Spirituálisan.

Cobra: Fizikailag, Érzelmileg, Mentálisan, Spirituálisan...a teremtés minden szintjén.

Katherine: Nagyszerű! Volt annak valami oka, hogy nem beszéltél sokat a Rózsa vonalról és a Párizsból Chartres-ba vezető Ley-vonalról? Kapcsolatban vannak egymással? Van esetleg bármi, amit tudnunk kellene erről a Rózsa vonalról?

Cobra: Igen, évszázadokon át azokat a Ley-vonalakat olyan Kathar, Templomos, és néhány szabadkőműves aktiválta, akik kapcsolódtak Mária Magdolna misztériumaihoz. És ők egy nagyobb terv részei voltak, hogy újraaktiválják a planetáris Ley-vonalakat.

Katherine: Igen. Csodálatos! Köszönjük! Az igaz, hogy néhány Templomos Mária Magdolna leányainak a leszármazottja?

Cobra: Igen. Néhányuk. Azok akik a Grál vérvonal tagjai, ők igen. És a Grál vérvonal tagjai közül néhányan Templomosok, míg mások más misztérium csoportok tagjai. Vannak néhányan a Fehér Nemesi családokban is és vannak olyanok is, akik átlagos emberként élnek és nem érintettek semmi ilyesmiben.

Katherine: Csodálatos, teljesen átlagos nevekkel?

Cobra: Átlagos nevekkel, nem vesznek részt egyik spirituális mozgalomban sem, semmi ilyesmiben, de megvan a belső megértésük és tudnak róla.

Katherine: Rendben. És ők is aktívak. Megvan a tudásuk vagy már csupán a létezésük is elegendő?

Cobra: Néhányuknak meglehetősen fejlett gyakorlata van. Néhányan különböző szinten vannak az ébredési folyamatban, de ez mind része egy nagyobb vállalásnak, zajlik a nagy felébredés.

Katherine: Csodálatos. Milyen csodálatos. Ami a Templomosok hagyatékát illeti, mi volt a céljuk első sorban?

Cobra: A Templomosoknak különböző szintjei vannak. Volt nyilvános csoportjuk és létezett egy titkos csoportjuk is. És a titkos belső csoport kapcsolatban volt az Istennői Misztériumokkal. A titkos csoportnak az volt a szándéka, hogy megőrizze az Istennői Misztériumokat, míg a külső csoport sokkal inkább egy új pénzügyi rendszer létrehozásában vett részt és voltaképpen harcoltak a negatív... a fekete nemesekkel a bolygó uralmáért. És vesztettek.

 

THE ACCOLADE DUBBING Edmund Blair Leighton Knights Templar Canvas Print  Poster - $13.78 | PicClick

Edmund Blair Leighton ~ Templomos lovag

 

Katherine: Értem. Tudnál nekünk egy kicsit többet mondani a Templomosok és a Rózsa Rendje kapcsolatáról?

Cobra: Igen. A Templomosok belső köre kapcsolatban állt a Rózsa Rendjével. És valójában, egyes esetekben, egy bizonyos időszakban, egy és ugyanaz volt (a két csoport), mert voltak titkos női Templomos csoportok is, nem nyilvánosak, nem voltak ismertek és igazából a Rózsa Rendje részét képezték.

Katherine: Oké. Szeretnék erről még többet kérdezni, de talán majd ha lesz még egy kis időnk a végén. Amikor a Templomosok meghaltak vagy eltűntek, amikor megtámadták őket, mi történt a tudásukkal?

Cobra: A Templomosok kódrendszerekkel és protokollokkal rendelkeztek. Tehát, ha bármelyik Templomos veszélybe került, akkor érvénybe lépett egy terv arra vonatkozóan, hogy a legfontosabb dokumentumokat és a legfontosabb műalkotásokat elvigyék egy másik helyszínre. Létrehoztak egy kommunikációs láncot. És ha bárki is veszélyben volt, az számított. A többiek észrevették és megtették az óvintézkedéseket. Így őrizték meg a legtöbb Templomos tudást és a legtöbb műalkotást a veszélyes időkben.

Katherine: Mi történt azokkal, akik megmenekültek a kivégzéstől?

Cobra: Sokuk más országba utazott. Néhányuk Skóciába, néhányuk Portugáliába. De voltak olyanok is, akik az óceánon túlra mentek, oda, amit ma az Amerikai Egyesült Államoknak nevezünk. Különböző helyekre mentek, ahol beolvadtak olyan szervezetekbe, mint a Rózsakeresztesek vagy a Szabadkőművesek, évszázadokkal később.

Katherine: Oké. Létezik olyan ember vagy a Szabadkőműveseknek, vagy a Rózsakereszteseknek olyan szervezete, akik jelenleg is rendelkeznek a valódi és tiszta Templomos hagyatékkal?

Cobra: Nagyon kevesen. Legtöbbjük korrupt volt századokon át. Kifejezetten a jezsuiták voltak azok, akik beszivárogtak közéjük a 16. század óta, amikor a Jézus Társasága (jezsuiták) létrejött. Azt mondanám, hogy a 17. század óta a jezsuiták nagyon aktív szerepet játszottak a Rózsakeresztes csoportokba való beépülésben. És a 18. századtól igencsak aktívak voltak a Szabadkőműves csoportokba való beszivárgásban. Majdhogynem az összes ilyen szervezetet meghamisították. De nem mindegyiket. Vannak bizonyos Templomos szervezetek akik tiszta eredettel rendelkeznek. Igazából létezik néhány Templomos szervezet amelyekről tudom, hogy töretlen utódlással bírnak Mária Magdolna óta, több mint 2000 éve, de ők nem nyilvánosak. Nem reklámozzák magukat.

Katherine: Értem. Tehát az összes hely vagy a Páholyok, korruptak voltak. Akkor nem rendelkeznek semmilyen örökséggel, műalkotással vagy tanítással...

Cobra: Meglehet, hogy vannak műtárgyaik, meglehet, hogy rendelkeznek néhány tanítással, elkoboztak könyveket, elkoboztak kéziratokat, elkoboztak tárgyakat. Ismertem néhány olyan esetet, amikor a régészek egyszerűen elloptak dolgokat és a Páholyaikban, az ellenőrzésük alatt tartották. Elzárták őket, elrakták a kulcsot, így senki sem láthatja őket. És mágikus, okkult rituálékat végeznek ezekkel a tárgyakkal. Szóval sajnos most ez a helyzet.

Katherine: Értem. Jó tudni. A pozitív Templomosok és a Katharok reinkarnálódtak? Van valamilyen különleges küldetésük, még akkor is, ha nem mindegyikük nyerte vissza az emlékeit?

Cobra: Igen, néhány olyan ember, aki Templomos Páholyokban és Kathar Páholyokban volt, inkarnálódott ebben az időszakban, kifejezetten - ahogy azt már korábban mondtam - azért, hogy újra kapcsolódjanak, hogy újra aktiválják a küldetésüket, hogy visszahozzák az Istennőt és visszahozzák a misztériumokat. Ők most az újraébredésük és az emlékeik visszanyerésének a különböző fázisaiban vannak. Sajnos, a legtöbbjük meglehetősen drámai módon traumatizálódott az elmúlt pár század során és a legtöbbjük nincs valami jó formában.

Katherine: Az biztos. Nos, a haláluk után képesek voltak eljutni a fátyol mögé vagy programozták az inkarnációjukat mint az Ordo Buccintoro tagjai?

Cobra: Azt mondanám, hogy néhány olyan fejlett Templomos és Kathar, aki nagyon magas okkult tanításokban részesült, képes volt áthatolni a fátylon, átjutni az arkhón őrzőkön a magasabb asztrális és mentális síkokra, ahol képesek voltak találkozni a mesterekkel, a Felemelkedett Mesterekkel és a Fénylényekkel. De legtöbbjük elveszett az asztrál síkon és aztán ismételten reinkarnálódott.

Katherine: Oké, oké. A harmadik rész, a történelem ezen pontján, a Reneszánsz és a Sárkány családok lennének. Erre nagyon kíváncsiak vagyunk, különösképpen a Fehér Nemesekre. Azt mondtad, hogy a Sárkány társaság indította el a Reneszánszot a 16. században és az 1504-es év fontos volt, látható Versailles-ban is, Trianonban bizonyos ázsiai hatás a dekoráción. Van például egy ázsiai szekrény. Azt pletykálják, hogy Marié Antoinette papnő idejében volt egy kínai pavilon is. Szóval kapcsolatban álltak a Sárkányok a Fehér Nemesség néhány családjával a következő századokban? És érezhetjük-e Európában az újfajta kapcsolódást velük, és Dou Mu Istennővel? 

(Dou Mu istennő: http://cobrarozsa.blogspot.com/2017/09/dou-mu-istenno.html)

Cobra: Oké. Nos, ez egy elég összetett téma. A Sárkány családok már a 15. században elindították a Reneszánszot. Volt néhány Kínából hajóval érkező felfedező. Bizonyos kínai küldöttek érkeztek Firenzébe, és főleg dokumentumokat, tudást, megértést hoztak. És tulajdonképpen ez volt az erő a Reneszánsz impulzusa mögött a 15-16. században Olaszországban. Utána, azt mondanám, különösen a 17. és a korai 18. században a Jezsuiták Kínába utaztak és komoly hatást gyakoroltak a kínai udvarra. És nagyon sok elképzelést, ötletet hoztak Kínából Európába. De ez beindította a pozitív válaszreakciókat is, hiszen néhány kínai elképzelés elterjedt, különösen Párizsban a 18. században - létezett egy erős mozgalom, nagy vonzereje volt a kínai kultúrának. Marié Antoinette pedig szerelmese volt a kínai porcelánoknak. De már előtte Madame Pompadour is kedvelte a kínai porcelánokat. És számos ázsiai szekrény állt a 18. században az európai udvarokban. És voltak okkult Páholyok is, melyek kapcsolatban álltak a Sárkány családokkal, mint például az Ázsiai Fivérek (Asiatic Brothers), akik Németországban voltak aktívak a 18. század végén. Nekik volt némi kapcsolatuk a Sárkány családokkal. Nem Dou Mu Istennőnek volt akkoriban a legnagyobb hatása Európában, de főleg a Kék Sárkányok, igen nagy befolyással bírtak. És Saint Germainnek is volt kapcsolata Kínával. Erős kapcsolata volt Kínával, már abban az időben. És tökéletesen tisztában volt a taoista tanításokkal és a Kék Sárkány család tanításaival.

(A kékek és az Esemény: https://ellenallas1111.blogspot.com/2016/11/a-kekek-es-az-esemeny.html)

Katherine: Hm. Oké. Köszönjük szépen. Szóval a papnők, őket... csak hogy tisztán lássunk: hatással volt rájuk a kínai kultúra, voltak porcelánjaik, de birtokukban voltak talán olyan misztériumok is, amiket maguk is alkalmaztak?

 

 Marie Antoinette, francia királyné - Olvass érdekességeket!

Marie Antoinette

 

Cobra: Korlátozott mennyiségű misztérium volt jelen, különösen Saint Germainen keresztül. Bizonyos embereknek, azoknak aki készen álltak erre, beszélt egy kicsit ezekről a dolgokról. És ott volt, mint ahogy azt már említettem, egy bizonyos Páholy Németországban, amit Ázsiai Fivéreknek hívtak (Asiatic Brothers), nekik volt némi kapcsolatuk a Kék Sárkány tanításokkal. Szóval ezek a tanítások jelen voltak, de nem ismerték őket széles körben. A magasan képzett beavatottaknak csupán egy nagyon limitált köre létezett.

Katherine: Oké, nagyszerű. Említetted az összeköttetést a Tajvani és a Párizsi Örvény között is. Mondanál erről egy kicsivel többet?

Cobra: Igen, tulajdonképpen ez egy erőteljes energetikai kapcsolat, ami a 18. században jött létre, mint ahogy említettem már, az európai udvarok és a tajvani Sárkány család között. A tajvani Sárkány család a 17. században nagyon aktív volt, a Ming-dinasztia óta. Részlegesen el kellett rejtőzniük a 18. században, de még mindig nagyon aktívak voltak, megbízottakat küldtek Párizsba és néhányat a német udvarokba a 18. században. Emellett egy bizonyos fokig kapcsolatban álltak Saint Germainnel is.

Katherine: Oké. Oké. Értem. Köszönöm. Szóval az interjú második felében szeretnénk a Vízöntő korára és az Istennő misztériumok visszatérésére koncentrálni. Azt állítottad nemrégiben az egyik interjúban, hogy a Vízöntő kora meghaladja a katolikus programozást és ha ez pozitív módon történik az nagyon átalakító lehet. Pontosan hogyan haladjuk meg ezt a vallási programozást?

Cobra: Oké. A katolikus egyház nagyon súlyosan kiforgatta és visszaélt Jézus eredeti tanításaival. Azok az emberek, akik képesek a valódi energetikai kapcsolódásra Jézussal és Mária Magdolnával, elkezdik majd felfedezni a valódi tanításaikat. És EZ az ahogy a vallási programozást felül lehet írni. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy eme programozás létrejöttének mentális és spirituális megértése által az emberek számára lehetővé válik, hogy átprogramozzák magukat. Az én nézeteim szerint ez fontos, mert így elkezdheted megérteni a mintákat, azt, hogy hogyan jött létre ez a programozás és hogyan lehet megsemmisíteni.

Katherine: Hmmm. Szóval pontosítsunk: hogyan kapcsolódhatunk újra Jézus és Mária Magdolna igaz tanításaihoz?

Cobra: Ennek a leghatékonyabb módja meditáción és Jézus tanításain keresztül történhet. Ha előítéletek nélkül, nyitott szívvel olvasod az evangéliumokat, felfedezed benne az igazság magjait. Mert ugyan az evangéliumokat megmásították és manipulálták a történelem során, maradt benne néhány az igazság magjaiból. És ha képes vagy megtalálni őket, akkor képes leszel kapcsolódni az ő igazi energiájával.

Katherine: Személyes tapasztalataim vannak a Bhagavad Gitával, megérteni Jézus tanításait egy másik perspektívából. Ez is segíthet?

Cobra: Igen, persze. Bármi, ami összeköt az igazsággal, segíthet neked. Benne lehet bármelyik szentírásban bármelyik idővonalról, bármelyik országból, bármelyik kultúrából. Segíthet.

Katherine: Oké. Szóval használjuk a józan ítélőképességünket az írások során. (Igen.) Oké, kiváló. Ezzel kapcsolatban mesélnél egy kicsit többet az Álomvilág Műveletről (Operation Dreamland)?

Cobra: Álomvilág Művelet (Operation Dreamland) - az Álomvilág Művelet egy része a Fehér Nemesség újraaktiválása az évszázados nyugalmi állapotból és egy bizonyos ponton, a Fehér Nemesség kulcsembereinek az Új Reneszánsz létrehozásában kulcsszerepük lesz. 

(Álomvilág Művelet: https://ellenallas1111.blogspot.com/2020/05/alomvilag-muvelet.html)

Katherine: Oké, nagyszerű! Beszélnél nekünk részletesebben a Rózsa Rendjének az Esemény során betöltött pontos szerepéről és arról, hogy milyen támogatást kapnak majd?

Cobra: Az Esemény idején a Rózsa Rendjének nagyon fontos szerepe lesz az Istennői energiák lehorgonyzásában. Ez stabilizálni fogja a planetáris helyzetet, mely - azt mondanám, hogy - végtelenül kaotikus lesz akkoriban. Rengeteg ember lesz félelemben, zavarodottságban és nem fogják tudni, hogy mi történik. A hitrendszerük darabokra fog esni. A Rózsa Rendje enyhítő és megnyugtató Istennői energiákat fog horgonyozni és ezt közvetíti majd az emberiség felé. Az Eseményt követő rövid időn belül bizonyos tagokkal a Fényerők felveszik majd a kapcsolatot, és további útmutatásokat, gyógyítást és támogatást adnak számukra. 

 

Sisterhood of the Rose | INKALIGHT | Spiritual art, Spiritual artwork,  Divine mother

 

Katherine: Oké, köszönöm. Hogyan lesznek újraaktiválva a templomok és a Rózsa papnői? Az Új Aranykor eme aspektusára is létezik egy konkrét terv?

Cobra: Nagyon konkrét terv van erre és azok a templomok újra lesznek aktiválva, főleg az Esemény után, amikor a pénzügyi alapok feloldásra kerülnek. Bizonyos helyek, amik örvénypontokon vannak, lesznek kiválasztva a templomok építési helyszíneként. A Rózsák papnői közvetlenül a Fényerőktől kapják majd a tanításokat és a képzéseket és annak megértését, hogy hogyan tudnak még több Istennői energiát lehorgonyozni. És mindezek az Esemény utáni kezdeti fázisban nagyon aktívak lesznek.

Katherine: Oké. Látható-e a globális hatása a Notre Dame-i aktiválásnak, melyet néhány papnő hajtott végre annak érdekében, hogy visszatérjen a szexuális energia a nőkben?

Cobra: Azt mondanám, hogy volt egy nagyon erős kezdeti impulzus, ami a 2018-as év késői szakaszától a 2019-es év első feléig érezhető volt. De a sötét erők ellentámadást hajtottak végre és ismét nagyon erősen elfojtották a kundalínit. És mindazok a megoldatlan problémák, amelyek a nőknél felmerültek, melyeket nem dolgoztak fel és gyógyítottak meg, átvették az irányítást. Tehát ez a projekt egyáltalán nem volt sikeres.

Katherine: Oké, jó tudni. Most beszéljünk egy kicsit az asztrológiáról. 2021-ben, mióta az Uránusz belépett a játékba egy együttállással, mely 3x következett be, először kvadrátolta a Szaturnuszt a Vízöntőben, majd a Bikában és az Uránuszt a Bikában. Az első Február 17-én volt és nagyon intenzív energiákat éreztünk, a Rend minden tagja. Néhány asztrológus úgy magyarázza, mint az új világok felépítésének és a régi lezárásának az évét. Ez az együttállás fontos ezzel a kijelentéssel kapcsolatosan?

Cobra: Valójában ez nem egy együttállás, hanem egy kvadrát, ami háromszor történik: a Szaturnusz kvadrátban áll a Vízöntővel februárban, majd újra júniusban. Aztán az év végén ismét. Mindegyike ezeknek a kvadrátoknak egy lehetőséget kínál az emberek számára, hogy ellenálljanak a zsarnokságnak, és ellenálljanak a nyomásnak. Ez egy impulzus arra, hogy kimond az igazságod, hogy kiállj az igazságodért, hogy felállítsd a határaidat és meghúzd a határaid. És szükség van arra, hogy kollektíven kijelentsük azt, hogy elegünk van. Azt, hogy ehhez nem járulunk hozzá. Meg kell történnie a szabad akarat kinyilvánításának. Ez az energia konfliktusokkal és kihívásokkal teli, de ha megfelelően viszik véghez, a kimenetele a nagyobb szabadság lehet.

Katherine: Oké. Oké. Akkor ezt támogatjuk. Tökéletes. A legutóbbi teliholdkor, ami a Szűzben volt, gyönyörű női energiákat éreztünk. Aznap kiraktál egy felhívást, hogy támogassuk az ezüst kezdeményezést. Mesélnél még erről valamit? Ez az Ezüst Beindító művelet második felvonása?

Cobra: Mint ahogyan talán tudod, az ezüst a Hold féme és a Hold energiáját hordozza. És az ezüst az a fém, ami Istennői energiát hoz. És ez az egyik okkult oka annak, miért olyan fontos, hogy a felszíni lakosságnak annyi ezüst legyen a kezében, amennyi lehetséges, mert ezzel egyensúlyt visznek a pénzügyi rendszerbe. És igen, ez az Ezüst Beindító művelet második felvonása. Az első fázis akkor volt, amikor 2019-ben, az év második felében megjelentettem róla egy bejegyzést a blogon. És most van a második fázis, amely már sokkal inkább jelen van a fősodratúban is és úgy hívják, hogy "Az ezüst prés" (silver short squeeze.) Ez egy most is zajló projekt és remélhetőleg a jövőben még inkább kiteljesedik.

Katherine: Igen, igen, igen. A legutóbbi cikkedben felhívtad a figyelmet az implantátumok eltávolítására. Látsz arra esélyt, hogy néhányan képesek lesznek teljesen eltávolítani őket még az Esemény előtt? És ha igen, hogyan lehetnek 100%-ig biztosak abban, hogy sikerrel jártak?

Cobra: Az implantátumok eltávolítása nem könnyű. De lehetséges, lehet néhány ritka példa arra, hogy valakinek sikerül teljesen eltávolítani az implantátumokat még az Esemény előtt. Ám gyakorlatilag, a teljes implantátum eltávolítás majd az Esemény idején és utána történik meg. Azok, akik 100%-ig eltávolítják az implantátumokat tudni fogják, hogy sikerrel jártak, mert nem lesz bennük több negativitás. Tökéletesen érzik majd magukat. Igazából ez a halhatatlanság állapota és a Felemelkedésé, ami egy meglehetősen előrehaladott állapot, és ennek megtörténése nem szokványos ezen a bolygón. 

Katherine: Oké. Szóval amennyiben ez megtörténik, az határozottan érezhető.

Cobra: Igen, természetesen. 

(Hasadás a Mátrixon ~ elsődleges implantátumok tisztítása élő meditációban: https://hungarian.welovemassmeditation.com/2021/01/hasadas-martixon-az-elsodleges.html

Hasadás a Mátrixon ~ Implantátumok  háromszögelési gyakorlatai: https://hungarian.welovemassmeditation.com/2020/05/hasadas-matrixon-az-implantatumok.html)

Katherine: Oké. Mi lenne a sürgető feladat az Esemény végett?

Cobra: Újrafogalmaznád ezt a kérdést?

Katherine: Én is csodálkoztam ezen a kérdésen, de a nővéreink azt szeretnék tudni, hogy van-e egy egységes, közös cél, amit megoszthatnánk egymás között a Rendekben és segíthetne nekünk beindítani az energiákat? Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy megteszünk minden tőlünk telhetőt a közös cél érdekében? Hogy segítsük összegyűjteni a nők erejét ezekben a Rendekben?

Cobra: Nos, sürgető feladat lenne a Rendek/Nővériségek valódi megteremtése. A Rend egymás támogatását jelenti, nem pedig az egymás közötti harcot. Túlon-túl sok a harc a Fénymunkások között, és a nővérek között is. Erre már többször rámutattam. Az első cél az lenne, hogy harmóniát és békét teremtsenek egymás között. És ez az első számú. (Oké.) A második az lenne, hogy horgonyozzanak le olyan sok Istennői energiát, amennyi csak lehetséges. Ugyanis minél több Istennői energiát horgonyoznak le a bolygóra, annál könnyebb lesz az átmenet mindannyiunk számára. 

 

 Sisterhood in the Pursuit of Peace | My Jewish Learning

 

Katherine: Oké. Teljesen érthető. A "Kapcsolatfelvételi Parabolaantenna" (Contact Dish) projekt még mindig zajlik?

Cobra: Igen, természetesen. Még mindig vannak emberek akik csatlakoznak, és amint biztonságossá válik, újra aktiválva lesz. Amint a planetáris helyzet biztonságos lesz, a Plejádiak elkezdik felvenni a kapcsolatot azokkal, akik a projekt részét képezik. 

(Kapcsolatfelvételi Parabolaantenna projekt: https://ellenallas1111.blogspot.com/2018/03/kapcsolatfelvetel.html)

Katherine: Oké, csodás. A Rózsa Rendje... hogyan képes segíteni a tagokat, természetesen a férfiakat és a nőket, hogy meggyógyítsák a sebeiket? A polaritás sebeit. És általánosságban is. Hogyan tudnak segíteni ebben a bonyolult helyzetben a Földön még a Fény győzelme előtt?

Cobra: Oké. A két polaritás meggyógyítása sokkal bonyolultabb, mint amire valaha is számítottam, ugyanis az emberek többnyire nem akarnak szembenézni a belső félelmeikkel és a traumáikkal. Így hát nem reális azt várni, hogy ez jelentősen javuljon az Esemény előtt… talán elszigetelt esetekben. Meglehet, hogy lesznek olyan egyének akik képesek lesznek erre, de tömegesen az ilyesmi a Fény energiájának sokkal nagyobb támogatását, a Fényerők sokkal nagyobb jelenlétét és sokkal jobb körülményeket igényel ahhoz, hogy megfelelő legyen a gyógyulás. Ennek értelmezése és az útmutatás jelen van, átadtam ezt néhány bejegyzésemben és a workshopjaimon, de az emberek többnyire nem állnak még erre készen. Az Eseménykor és az Esemény után lesznek rá készen és a Plejádiak sok segítséget fognak nyújtani mindazok számára, akik hajlandóak ennek a meggyógyítására.

Katherine: Oké, csodálatos. Tehát ez fontos? Prioritása van annak, hogy a Rózsa Rendje dolgozzon a szexuális energiáján? Vagy úgy gondolod, hogy ez összefüggésben van a konfliktusokkal amiket néha a csoportjainkban tapasztalunk?

Cobra: Voltaképpen ez a probléma. Az szexuális energia az egyik fő oka a legtöbb konfliktusnak. Ez történik. Ez a megbúvó ok a sok konfliktus mögött. És ezek meggyógyítása nagyon jótékony hatású lesz. Meggyógyítani ezeket amennyire csak lehetséges. Szintén jótékony lesz, ha olyan sokat dolgoznak a szexuális energiáikon, amennyire csak lehetséges.

Katherine: Oké. Mit tehetnek azok a férfiak, akik még egy átlagos nőnél is jobban szeretnének Istennői energiát lehorgonyozni?

Cobra: Az alapelv ugyanaz. Lehorgonyozhatod az Istennői energiát függetlenül attól, hogy férfi vagy női testben vagy. A technikák, az alapelvek és a protokollok megegyeznek.

Katherine: Oké, nagyszerű. Ami a Hieros Gamost~Szentséges Egyesülést illeti, gyakorolható fizikai (testi) egyesülés nélkül? Vagy távban?

Cobra: Igen, gyakorolható, hiszen a Hieros Gamos magába foglalja a fizika síkot, az éteri síkot, az asztrál síkot, a mentális síkot és nagy mértékben végezhető távolból is, a fizikai test jelenléte nélkül, fizikai egyesülés nélkül. Ám a teljes Hieros Gamos csak akkor történik meg, amikor a fizikai test is jelen van. De bizonyos fokig fizikai egyesülés nélkül is végezhető.

Katherine: Oké. Vannak olyan párok a bolygó felszínén jelenleg, akik képesek a Hieros Gamost teljességgel vagy tökéletesen gyakorolni?

Cobra: Van néhány pár, nem sok, de vannak párok, akik nagyon kimagaslóan gyakorolják ezt.

 

 Hieros Gamos ~ A Sacred Wedding | Sang Rouge Terre Blanc

Double Helix: Mark Henson 1982

 

Katherine: Milyen hatást gyakorolnak a bolygó helyzetére?

Cobra: A kundalíni energiájuk erőteljes Fénybeáramlást hoz létre és ténylegesen segítik ezzel a planetáris helyzetet, különösképpen a planetáris energiarácsot.

Katherine: Nagyszerű. És mi a helyet az Ellenállás tagjaival? Ők is végzik a Hieros Gamost?

Cobra: Igen. Igen, ők is.

Katherine: Az ötödik dimenzió után, amikor egyesülünk az ikerlelkünkkel, lesz bármi jelentősége a Hieros Gamosnak?

Cobra: A Hieros Gamosnak a Felemelkedés előtt van jelentősége. Miután találkozunk az ikerlelkünkkel, a Hieros Gamos segíthet mindkét félnek, mindkét ikerléleknek felgyorsítani a Felemelkedési folyamatát. És miután felemelkedtek, a Hieros Gamos többé már nem fizikailag történik. Nagyon magas 5. vagy 6. vagy úgy mondanám, hogy a magasabb dimenzió síkokon történik és teljesen más.

Katherine: Oké. Értem. És ha már erről van szó, létezik még polaritás a 6. dimenzió után? Még ott is nő és férfi vagyunk?

Cobra: A polaritás az egész teremtésben jelen van, az összes dimenzióban, de a 6. és az annál magasabb dimenziókban sokkal kifinomultabb, sokkal spirituálisabb módon manifesztálódik.

Katherine: Oké. Egy nem régi posztban, az 'amitie' kódnévre utalsz. Mondhatsz erről, és az Istennő áhítatról valamivel többet?

Cobra: Semmit sem mondhatok az 'amitie'-ről nyilvánosan. A felszíni lakosság messze nincs még erre felkészülve. Ahogyan nem volt készen rá a 18. században, még most sem áll rá készen.

Katherine: Rendben. Lehet tudni, hogy mikor lesz rá felkészülve?

Cobra: Általánosságban azok az emberek, akik kapcsolódnak az Istennő energiával, készen állnak majd az Esemény után, miután megkapnak bizonyos instrukciókat a Plejádiaktól és más Fénylényektől.

Katherine: Oké. Nagyszerű. Mennyire teljes az Istenanya és az Istennő energia lehorgonyzása a bolygón a néhány évvel ezelőttihez képest? És milyen messzire kell még eljutnunk?

Cobra: Kevesebb van lehorgonyozva, mint néhány évvel ezelőtt, mert az Istennő rács egy része - 2019 második felétől 2020-ba ívelve, - összeomlott. És sokkal többet kell még tenni. Nem jutottunk még messzire, sokkal, sokkal, sokkal több Istennői energia jelenlétére van szükség a bolygón. És az egyik oka annak, hogy most a dolgok ilyen bonyolultak, az az, hogy túl kevés Istennő energia van lehorgonyozva a fizikai síkra. És EZ a Rózsa Rendje csoportoknak a célja... és az egyéneknek is, hogy a maguk módján annyi Istennő energiát horgonyozzanak le, amennyi csak lehetséges. EZ NAGYON FONTOS.

Katherine: "A maguk módján." Szóval minden módszerrel, amit úgy éreznek, hogy működik: imákkal, meditációkkal, gyakorlatokkal? Mindennel, amiről tudnak?

Cobra: Bármit amit a maguk módján megtehetnek, az jótékony hatással lesz.

Katherine: Oké, nagyszerű. Hogyan kapcsolódjunk a lélekcsaládunkkal?

Cobra: Meditáción, belső megértésen keresztül kapcsolódhatsz a lélekcsaládodhoz. Találkozhatsz olyanokkal is, akik ismerősek a számodra, de nem ebből az életből. Érzed, hogy ismered őket már korábbról. Érzel velük egyfajta összehangolódást, egyfajta harmóniát a lélekesszenciájukkal, és innen tudhatod, hogy ők a lélekcsaládod tagjai.

Katherine: Oké, nagyszerű. Nagyon szépen köszönöm. Zárszóként, tudnál néhány pozitív üzenetet mondani az emberek számára?

Cobra: Igen. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a legtöbbünk számára milyen volt az élet az elmúlt egy évben. De nagyon közel vagyunk az áttöréshez. A nagyon közelen nem azt értem, hogy ma vagy holnap vagy a jövő héten, de az összes életünk nézőpontjából tekintve közeledünk a célvonalhoz. Az oka annak, amiért jelenleg a dolgok olyanok, amilyenek, amiért olyan sok őrület van jelen, az az, hogy közel vagyunk az áttöréshez. És a sötét erők tudják, hogy közel vagyunk az áttöréshez és pánikban vannak. És ők sokkal jobban tudják mint mi, hogy milyen közel vagyunk. Sokkal jobban tudják nálunk azt, hogy milyen közel állnak ahhoz, hogy mindent elveszítsenek. Ezért viselkednek őrültek módjára. És ha tudjuk a hétköznapi jeleket másképpen olvasni, más megvilágításban, akkor láthatod a késégbeesésüket, a hibáikat, és ezt látva biztos lehetsz abban, hogy globális értelemben már nagyon közel vagyunk. Az összes életünk perspektívájából nézve, nagyon közel vagyunk a végéhez. És ha mindez véget ér, boldogok leszünk, hogy kitartottunk. Örülni fogunk annak, hogy megvívtuk az utolsó csatánkat. Örülni fogunk annak, hogy megtettük amit megtettünk, a sok meditációval, az összes aktiválással, az összes projekttel... Nagyon-nagyon elégedettek leszünk, hogy meghoztuk a döntéseket, és egyike voltunk azon keveseknek, akik ezt választották. Nagyon-nagyon nagy belső jutalom érzés lesz az, hogy egyike voltál azoknak, aki hozzájárult a végső győzelemhez. 

(Mennybuborékok: https://ellenallas1111.blogspot.com/2019/01/mennybuborekok.html)

Katherine: Igen. Nagyon köszönjük a biztatást. Nagyon szépen köszönjük!

Cobra: A Fény Győzelme!

Megjegyzések