Napi meditáció a toplet bombák eltávolítására (magyar idő szerint 17:00)

Alább található az a naponta végezhető meditáció a toplet bombák eltávolítására, amit a Sword nevű Fénymunkás hozott létre. Ezt a meditációt Cobra is megemlítette, mint eszközt, melynek segítségével feloszlathatók a plazmoid entitások és a hozzájuk kapcsolódó toplet bombák.

Itt található a meditációra létrehozott Facebook esemény:

És a B.A.R. rádióban: http://relax.barradio.eu/


Ha vezettetést éreztek, csatlakozzatok hozzánk, hogy felgyorsítsuk a bolygó felszabadulását.

Forrás: https://spearoflight.blogspot.co.uk/2017/09/toplet-bombs-removal-meditation-protocol.html


Hivatkozás: http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2017/09/rovid-helyzetjelentes.html

-----------------------------------------------------------------

Az Egység Meditációról szóló legutóbbi beszámolójában Cobra azt írta, hogy a fő akadályt a plazma toplet bombák jelentik, melyeket el kell távolítani az Esemény beindítása előtt

http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2017/08/beszamolo-az-egyseg-meditaciorol.html

Itt olvashatunk többet erről:

„Ezeknek a fejlett módszereknek az alkalmazása mellett is megmaradnak kis feloldhatatlan részek az elsődleges anomáliából, majd szétesnek a toplet bomba körül lévő akkréciós örvénybe. Majd a Fényerők az ATVOR technológiát alkalmazzák újra, amíg az elsődleges anomália kritikus tömege fel nem oldódik, majd megsemmisítik egyszer s mindenkorra a megmaradt toplet bombákat.”:

http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2016/06/helyzetjelentes.html

„A chimera csoport eltávolítása folytatódik. Nemrég a helyzet drasztikus javulása állt be a Naprendszerünkben. A Fényerőknek sikerült eltávolítani a plazma anomália nagy részét a Naprendszerből és azon túlról. A plazma anomália túlnyomó része a még meglévő toplet bombákkal együtt a Földhöz közel halmozódott fel, a Föld középpontjától 3 földsugárnyi távolságban.”:

http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2017/02/helyzetjelentes.html

TEHÁT, MIT TEHETÜNK?

Használhatjuk az ibolyaláng meditációt, amit már sikeresen alkalmaztunk a Fekete Kő eltávolítására:

http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2017/04/ibolyalang-long-island-ert-meditacios.html

VAGY használhatjuk ezt:

Először is, az ATVOR technológia, amit a Fény erői használnak, az AN átalakítás fejlett módszere:

http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2016/08/an-atalakitas.html

„Az AN átalakítás a Fény továbbításának közvetlen rendszere, ami kikerüli a véletlenszerűség szűrőit, ezért teljes spektrumban sugározza a Fényt lefelé az egyes síkokra. Ez lehetővé teszi, hogy az Isteni Szándékot a Fény által továbbítsa a legsűrűbb síkok felé is, úgy hogy közben átformál és gyógyít, és újra összekapcsol minden valóságot az Eggyel. Az AN átalakítási rendszer folyamatosan változtatja át az Univerzumot olyan valósággá, ahol az Egy ismét teljes erejével rendelkezik. Ha az átalakítás teljes és kész lesz, akkor a Világegyetem az Egy pontos tükörképe lesz.”:

http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2017/05/az-feher-tuze-atvor-project.html


Minden nap magyar idő szerint 17:00 órától

Egy órával a Heti Felemelkedés Meditáció és egy órával az Ibolyaláng Meditáció után.


Az én javaslatom a folyamatot felgyorsító meditációra:

1. Használd a saját technikád, ami ellazult tudatállapotba visz.

2. Fejezd ki azt a szándékod, hogy eszközként használod ezt a meditációt, hogy felgyorsítsd vele a Föld és lakói gyógyulásának, a toplet bombák eltávolításának és az Esemény beindításának folyamatát.

3. Gondolatban jeleníts meg magad előtt egy kékesfehér fényoszlopot kiáradni a Galaktikus Központi Napból, ami áthalad az Orion csillagképben található csillagkapun, majd a Naprendszerünk összes Fénylényén és a testeden keresztül a Föld középpontjáig.4. Jeleníts meg gondolatban magad előtt el egy másik Fényoszlopot, ami a Föld középpontjából felemelkedve áthalad a testeden, fel az ég felé, a Naprendszerünk és a galaxisunk minden Fénylénye felé. Majd az Orion csillagképbe érkezik és végül kapcsolódik a Galaktikus Központhoz és a Forráshoz.

5. Most két fényoszlopban ülsz, a Fény egyszerre áramlik fölfelé és lefelé. Tartsd meg gondolatban magad előtt ezeket a Fényoszlopokat néhány percig.

6. Most jelenítsd meg gondolatban magad előtt, hogy az AN fehér tüze kiárad a Forrás és a Föld között lévő Fényoszlopból és kiterjed az egész Földön, a légkörében, majd azon túl, az űrben, megtisztítva minden megmaradt toplet bombától az összes síkon (fizikai, plazma, éteri síkokon, stb.) a Naprendszerben. Eltávolít minden anomáliát, és egységet hoz, elősegítve, hogy a Forrás könnyebben megnyilvánulhasson Gaia-n, és véget vethessen a karanténnak.

7. Lásd, ahogy a Fényerők eltávolítanak és szétoszlatnak minden megmaradt toplet bombát, míg el nem érnek egy bizonyos határt, amikor az összes azonnal eltávolításra kerül és beindítja az Eseményt.

*7. Ha vezettetést érzel, behívhatod Metatron arkangyalt, hogy segítsen a megtisztítás folyamatában.


A Fény győzelme!

Megjegyzések